כיצד ניתן לשלוח מסמכים בשירות אישי?


בתפריט בצד ימין, יש ללחוץ על "העלאת מסמכים" ולבחור את הנושא הקטגוריה וסוג המסמך. לאחר מכן יש ללחוץ על "צרף קובץ" ולבחור את הקובץ השמור במחשב או בנייד.
ניתן להעלות מסמכים מסוג: JPG, PNG, TIF, TIFF ו-PDF.

גודל מקסימלי של קובץ הוא עד 5 MB.

מסמכים נדרשים:
במידה וקיימת דרישה במערכת למסמכים, לא ניתן יהיה להעלות מסמכים אחרים באופן מקוון עבור הנושא שבו קיימת הדרישה.

כאשר קיימת דרישת מסמכים , יש להיכנס ל"מסמכים נדרשים" ובתחתית הדף ללחוץ על "העלה קובץ".

לאחר לחיצה על "העלה קובץ" יופיע מסך עם רשימת המסמכים הנדרשים וכפתור שנקרא "בחר קובץ". יש ללחוץ על הכפתור כדי להעלות את הקובץ מהמחשב או הנייד, ולסמן מתוך הרשימה את המסמך שהועלה. בהמשך יש ללחוץ על "שלח".