גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק


אם לא היית זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל הראשון (גיל הפרישה), בגלל שהיו לך הכנסות גבוהות, הרי שבגיל השני (גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק) תהיה זכאי לקצבה, בלי קשר להכנסותיך.

עד 30 ביוני 2004 גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק היה 70 לגברים ו-65 לנשים.
החל ב-1 ביולי 2004 גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק לגברים נשאר 70, ולנשים החל מ-65 ובהתאם לתאריך לידתן, כפי שמפורט בטבלה הבאה: 

 גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק לנשים

תאריך הלידה             גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק

 
מתאריך עד תאריך
  - 6/1939             65
7/1939 8/1939  65 ו–4 חודשים
9/1939 4/1940  65 ו–8 חודשים
5/1940 12/1940 66
1/1941 8/1941 66 ו–4 חודשים
9/1941 4/1942 66 ו–8 חודשים
5/1942 12/1944 67
  • לתשומת לבכם, גיל הזכאות של נשים שנולדו לאחר ה-16.12.1944 יפורסם עם שינויי החקיקה.