דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

תגמולים והטבות למשפחות הנספים בפעולות איבה

על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל–1970, משפחות הנספים בפעולות איבה זכאים לתגמולים, לשיקום, למענקים ולהטבות. שיעורי התגמולים המשולמים למשפחות הנספים נקבעים על פי "חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י – 1950".  עובדי השיקום בסניפי המוסד יוצרים קשר עם המשפחות מיד לאחר הפיגוע ועומדים לרשות הזכאים במתן ייעוץ, הדרכה והכוונה בכל בעיה הכרוכה בשיקומם מבחינה נפשית, חברתית ומשפחתית ובנוגע לדרכי מימוש הזכויות והשירותים השונים.
 

טיפול פסיכולוגי

למידע נוסף
בנוסף לייעוץ הנפשי הניתן על ידי עובדי השיקום, זכאים אלמן, אלמנה, יתומים, הורים שכולים ואחים שכולים למימון טיפול פסיכולוגי, כאשר להערכת עובד השיקום טיפול זה יכול לסייע בשיפור מצבם הרגשי ותפקודם.למימוש קבלת עזרת מחלקת השיקום במימון טיפול פסיכולוגי, על הזכאי להיפגש עם עובד השיקום שלו.

קבוצות תמיכה ושירות מתנדבים

אגף השיקום מארגן קבוצות תמיכה טיפוליות לאלמנים/ות ולהורים שכולים המיועדות לסייע למשתתפים בהתמודדות עם הקשיים המתעוררים בעקבות האובדן. הקבוצות פועלות ברוב הסניפים, וקיומן מותנה במספר המשתתפים.
כמו כן מפעיל אגף השיקום מתנדבים למתן סיוע ותמיכה רגשית למשפחות השכולות.

לפרטים על קבוצות התמיכה.
לפרטים על שירות המתנדבים.

תגמולים חודשיים לאלמן, אלמנה, ליתומים ולגרושתו של הנספה

למידע נוסף
​אלמן, אלמנה ויתומים של נספה בפעולת איבה זכאים לתגמול חודשי קבוע. סכום התגמול מחושב באחוזים ממשכורתם של עובדי מדינה בדרגה 19 בדירוג המנהלי, ומצורפות אליו הטבות סוציאליות כגילום חודשי. הסכומים מתעדכנים לפי השינויים במשכורת עובדי המדינה (בעקבות הסכמי עבודה ותוספת יוקר), או לאחר שמתברר, בבדיקה תקופתית הנערכת אחת ל-6 חודשים, כי סכום התגמולים נשחק לעומת השכר הממוצע של עובדים בשירות הציבורי-קהילתי.

תגמולים ליתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה

למידע נוסף

יתום ששני הוריו נספו בפעולת איבה, זכאי לתגמולים חודשיים והטבות, מגיל 18, בסכום המשולם לאלמנה ללא ילדים של מי שנספה בפעולת איבה. זאת בתנאי שהתייתם לפני גיל 37.

הטבות לילדים עד גיל 18 תמצאו בפרקים אחרים באתר זה.

תגמולים להורים שכולים

למידע נוסף

החל ב-1 בינואר 2008 משולם להורים שכולים תגמול חודשי מרבי בהתאם להרכב המשפחה, ללא קשר לגובה הכנסותיהם.

מענקים והטבות

למידע נוסף

ועדת חריגים להטבות וועדה לפנים משורת הדין

למידע נוסף

במסגרת ההטבות הניתנות למשפחות השכולות, הוקמו שתי וועדות חדשות. מטרת הוועדות היא לבחון ולהעניק זכאות להגדלת תעריף של הטבות, וכן לבדוק זכאות לסיוע כספי באופן חריג לבני משפחות שכולות. הזכאות נבחנת בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.

 

Please Wait