הקלות בתנאי הזכאות למענק לחייל משוחרר העובד בעבודה מועדפת


חיילים משוחררים ומי שסיימו שירות לאומי - אזרחי של 24 חודשים שימו לב,
בעקבות תיקון בחוק ובשל משבר הקורונה, חלו שינויים בתנאי הזכאות למענק עבודה מועדפת.

לחצו לפרטים נוספים​

​תוכלו לעבוד בעבודה מועדפת בתוך 3 שנים מיום השחרור 

מי שהשתחרר משירות סדיר או משירות לאומי - אזרחי של 24 חודשים במהלך התקופה מ-1.1.19 עד 31.12.20  - יוכל לצבור את 6 חודשי העבודה המועדפת בתוך 3 שנים מיום שחרורו, במקום שנתיים כפי שהיה עד כה.

לא חייבים להיות זכאים לדמי אבטלה גם בשנה השנייה לשחרור

לפני התיקון בחוק, מי שהתחיל לעבוד בעבודה מועדפת לראשונה בשנה הראשונה לשחרור – לא נדרש להיות זכאי לדמי אבטלה.  

כעת בעקבות משבר הקורונה, מי שסיים את השירות במהלך התקופה מ-1.1.20 עד 31.12.20 - לא נדרש להיות זכאי לדמי אבטלה, גם אם התחיל לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בשנה השנייה לשחרור. 
אם יתחיל לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בשנה השלישית, עליו להיות זכאי לדמי אבטלה ביום התחלת העבודה.