דמי אבטלה - מידע לעובדים שכירים, מעסיקים ועצמאיים


כל המידע בנוגע לזכאותכם לדמי אבטלה בהתאם למקצוע שלכם. 

שימו לב, מי שהמעסיק האריך לו את תקופת החופשה ללא תשלום (חל"ת) - אין צורך שאתה או המעסיק תדווחו לנו על כך. 
הארכנו את תקופת החל"ת באופן אוטומטי.

לחץ לפרטים נוספים