דמי אבטלה בעקבות משבר הקורונה - כל המידע

הביטוח הלאומי דואג לכם בתקופה קשה זו, עקב הפסקת עבודתכם בשל משבר הקורונה.

באתר זה ריכזנו את כל המידע בנוגע לזכאותכם לדמי אבטלה בהתאם למקצוע שלכם, וכן נכניס כל הזמן עדכונים בנושא.

כמו כן העלינו שאלות ותשובות, שיוכלו לתת לכם מענה.


שימו לב

  • מי שנגמרו לו ימי האבטלה לאחר ה-1.3.20 - נאריך לו באופן אוטומטי את תשלום דמי אבטלה עד ל- 30.4.20, כל עוד לא הסתיימה לו שנת האבטלה. 
  • מי שצבר לפחות  6 חודשי עבודה (במקום 12) מתוך 18 החודשים האחרונים - יהיה זכאי למחצית מימי האבטלה. 
  • מי שלא זכאי לדמי אבטלה, ואין לו הכנסות או שהכנסותיו נמוכות - יבדוק זכאות להבטחת הכנסה.
  • זכאי לדמי אבטלה בשל משבר הקורונה, שנקרא לשירות מילואים - תקופת השירות במילואים לא תיפגע בזכאותו לדמי אבטלה.

    לקבלת תגמולי המילואים יש להגיש לנו תביעה אישית לתגמולי מילואים בצירוף 6 תלושי שכר אחרונים.