עובדים שעבדו שישה חודשים


אחד מתנאי הזכאות לדמי אבטלה הוא צבירת תקופת אכשרה של לפחות 12 חודשי עבודה כשכיר מתוך 18 החודשים האחרונים.  

קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים

בעקבות משבר הקורונה, מי שפוטר או שמעסיקו הוציא אותו לחל"ת במהלך התקופה מ- 1.3.2020 עד 30.6.2021, וכן מי שהפסיק לעבוד מסיבה מוצדקת - יכול להיות זכאי לדמי אבטלה, אם צבר תקופת אכשרה של לפחות 6 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו ליום הרישום בשירות התעסוקה.
 

תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה:

  • למי שיצא לחל"ת עד 31.7.20 - 30 יום לפחות.
  • למי שיצא לחל"ת מ- 1.8.20 עד 30.6.21 - 14 יום לפחות.
חשוב לדעת, אם לא צברת 6 חודשי עבודה - ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה - למידע נוסף לחץ כאן. תקופת שירות סדיר ושירות לאומי אינם נכללים ב-6 חודשי האכשרה.

תקופת הזכאות לדמי אבטלה

הזכאות היא עד ל-30.6.21, בהתאם לשיעור האבטלה במשק.   

לקבלת דמי אבטלה עליך לבצע 3 פעולות פשוטות. לצפייה בפעולות לחץ כאן