קיצור תקופת אכשרה למובטלים חדשים שעבדו 6 או 10 חודשים


שים לב, הגעת לדף בארכיון - המידע באתר זה היה רלוונטי לתקופת הקורונה 

בעקבות משבר הקורונה, מי שפוטר או שמעסיקו הוציא אותו לחל"תוכן מי שהפסיק לעבוד מסיבה מוצדקת - יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה גם אם צברו תקופת אכשרה של 6 או 10 חודשי עבודה, בהתאם לתאריך הפסקת העבודה.

סכום דמי האבטלה שיקבלו יהיה בשיעור של 85% מדמי האבטלה הרגילים.

מי שהפסיק לעבוד מ- 1.7.21 (יום עבודה אחרון) עד 30.9.21 (כולל)

יכול להיות זכאי לדמי אבטלה, אם צבר תקופת אכשרה של לפחות 6 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו ליום הרישום בשירות התעסוקה. ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה וניתן להשלים בעזרתם את תקופה האכשרה - למידע נוסף לחץ כאן.

תקופת הזכאות לדמי אבטלה:

​גיל
עד 2 תלויים​3 תלויים ויותר​
​עד 25
​25 ימים
​69 ימים
25 עד 28
​34 ימים
​69 ימים
28 עד 35
​50 ימים
​69 ימים
​35 עד 45
​69 ימים
​87 ימים
45 ומעלה
​87 ימים
​87 ימים
​חייל משוחרר ומי שסיים שירות לאומי/ אזרחי של 24 חודשים לפחות - 
בשנה הראשונה לשחרור


35 ימים​

35 ימים

מי שהפסיק לעבוד במהלך התקופה מ- 1.10.21 (יום עבודה אחרון) עד 31.12.21 (כולל)

יכול להיות זכאי לדמי אבטלה, אם צבר תקופת אכשרה של לפחות 10 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו ליום הרישום בשירות התעסוקה. ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה - למידע נוסף לחץ כאן.

תקופת הזכאות לדמי אבטלה:

​גיל
עד 2 תלויים​3 תלויים ויותר​
​עד 25
​42 ימים
​114 ימים
25 עד 28
56 ימים
​114 ימים
28 עד 35
83 ימים
​114 ימים
​35 עד 45
​114 ימים
​145 ימים
45 ומעלה
​145 ימים
145 ימים
​חייל משוחרר ומי שסיים שירות לאומי/ אזרחי של 24 חודשים לפחות - 
בשנה הראשונה לשחרור

​58 ימים
​58 ימים