עובדים שעבדו שישה חודשים


אחד מתנאי הזכאות לדמי אבטלה הוא צבירת תקופת אכשרה.  

תקופת אכשרה של לפחות 12 חודשי עבודה כשכיר מתוך 18 החודשים האחרונים - מזכה בדמי אבטלה לתקופה מלאה. ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה.

קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים

בעקבות משבר הקורונה, מי שפוטר או שמעסיקו הוציא אותו לחל"ת לתקופה של לפחות 30 ימים, מ- 1.3.2020 עד 16.8.2020, וצבר תקופת אכשרה של לפחות 6 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו ליום הרישום בשירות התעסוקה - יכול להיות זכאי למחצית מימי האבטלה (לעומת מי שצבר 12 חודשים).
חשוב לדעת, אם לא צברת 6 חודשי עבודה - ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה – למידע נוסף לחץ כאן. תקופת שירות סדיר ושירות לאומי אינם נכללים ב-6 חודשי האכשרה.

כמה ימים אפשר לקבל דמי אבטלה?

מספר הימים המרבי שתוכל לקבל עבורם דמי אבטלה, נקבע בהתאם לגילך ומספר התלויים בך ( בן זוג תלוי , בת זוג תלויהילד).

חשוב לדעת, התקופה המרבית שבה אתה זכאי לדמי אבטלה יכולה להשתנות בהתאם לשינויים שחלים בגילך או במספר התלויים בך.

קבוצת גילעד 2 תלויים​3 תלויים ויותר​
עד 25​​25 ימים
69 ימים
25 עד 28​34 ימים
69 ימים
28 עד 35​​50 ימים
​69 ימים
35 עד 4569 ימים
87 ימים
45 ומעלה​​87 ימים
​87 ימים
 
לקבלת דמי אבטלה עליך לבצע 3 פעולות פשוטות. לצפייה בפעולות לחץ כאן