מרצים, מדריכים ומורים


שים לב, הגעת לדף בארכיון - המידע באתר זה היה רלוונטי לתקופת הקורונה.

מדריכים, מרצים ומורים, שעובדים כעצמאיים, ומקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה.

הזכאות לדמי אבטלה תיבדק בהתאם לעמידתם בתנאי הזכאות הכלליים לדמי אבטלה, ותנאי הזכאות הנוספים המפורטים כאן.

בעמוד זה מפורטות ההנחיות המיוחדות לעובדים אלה.

שימו לב, מי שחזר לעבודה מתבקש לדווח לנו על כך באתר.

איזה מדריכים, מורים ומרצים יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה?

כל מורה, מדריך או מרצה שעובדים כעצמאיים ועוסקים בהדרכה או לימוד, כמו מרצים באוניברסיטאות ומכללות, מדריכי ספורט במכונים, מורים בקורסים, מדריכי חוגים במתנ"סים וכדומה.

עבודת הדרכה - היא עבודה תחת הסכם עבודה של לפחות 3 חודשים או סדרה של לפחות 7 שיעורים או הרצאות.

לדוגמה, אם אתה מדריך ספורט שעובד עם קבלות עבור מכון כושר, והעברת שם הדרכות קבועות למשך 3 חודשים לפחות או אם היית תחת הסכם ל-7 הדרכות לפחות, החודשים שבהם עבדת יהיו מוכרים כעבודת הדרכה.

תקופת האכשרה הנדרשת

לקבלת דמי אבטלה יש לצבור 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים בעבודת הדרכה או בעבודה כשכיר.

בעקבות משבר הקורונה, ניתן לקבל דמי אבטלה אם יש לך לפחות 6 או 10 חודשי אכשרה ב-18 החודשים האחרונים - למידע נוסף לחץ כאן

אם חסרים לך חודשי עבודת הדרכה לצבירת תקופת האכשרה, ניתן להשלים אותם עם תקופות אחרות כפי שמפורט בקישור הזה

שים לב, אם עבדת אפילו יום אחד בחודש כלשהו, זה ייחשב כאילו עבדת באותו החודש. כלומר, אם ההסכם היה מה-5 בספטמבר עד ה-5 בדצמבר, תקופה זו תוכר עבור 4 חודשים – ספטמבר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר.

רישום בשירות התעסוקה

שים לב, כדי לקבל דמי אבטלה יש להירשם אונליין באתר שירות התעסוקה 
ניתן להירשם ובמקביל להגיש לנו תביעה לדמי אבטלה.

לאחר ההרשמה, יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות בלשכת התעסוקה.

איך מגישים לביטוח הלאומי תביעה לדמי אבטלה

כדי לקצר את משך זמן הטיפול בתביעה, אנו מבקשים להגיש לנו תביעה לדמי אבטלה (בל/1500) באופן מקוון  

בטופס התביעה, בחלק "עיסוק עיקרי של מקום תחום העבודה", יש לציין את העיסוק שלך ולהוסיף ליד שהעיסוק הוא לפי צו סיווג מבוטחים. אנו ממליצים לך להירשם לאתר שירות אישי, כדי שתוכל לעקוב אונליין אחר הטיפול בתביעתך.

איזה מסמכים צריך לצרף לתביעה

בתביעות אבטלה שהוגשו לתקופת אבטלה המתחילה מ-1.7.2020 ואילך יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • מדריך/מורה/מרצה שמדווח כשכיר: צריך לוודא שמעסיקו שידר לנו טופס 100, כולל תאריך וסיבת הפסקת עבודה.
    אם המעסיק לא יכול לשדר טופס 100, יש לבקש ממנו שימלא טופס 1514 - אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר
    את הטופס עליך לצרף לתביעה או לשלוח אלינו באמצעות האתר .

  • מדריך/מורה/מרצה שלא מדווח כשכיר אלא עונה לצו סיווג מבוטחים, צריך לצרף את המסמכים האלה: 
    - טופס 806 או 857 לשנת המס 2019 - מדריך/מורה/מרצה שעבד ללא תלושי שכר אלא עם חשבוניות/קבלות - צריך לבקש מכל הגורמים שעבדת אצלם טופס 806 או 857 לשנת 2019 שבו יופיעו הסכומים שנוכו עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאותזהו טופס דיווח למס הכנסה על העבודה שלך, ובאמצעותו הגורם המשלם מנכה במקור את דמי הביטוח והבריאות עבורך.

   - אישור לשנת המס 2020 - יש לבקש מהגורמים שעבדת אצלם אישור בכתב ובו פירוט על כל חודשי העסקה, כולל שכר לכל חודש       וניכוי במקור של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

סכום דמי האבטלה

לחישוב קל ומהיר של דמי האבטלה בהתאם לשכר שלך, היכנס למחשבון דמי אבטלה.
במחשבון יש למלא את הסכומים ששולמו לך מכל הגורמים שאצלם עבדת באותו חודש, לפי המפורט בטופס 857.

למידע נוסף על סכום הקצבה לחץ כאן

שים לב, הכנסתך מעבודה כעצמאי מופחתת מדמי האבטלה המגיעים לך.
בהתאם לטפסי 857 שתשלח לנו, תיקבע מתוך השומה השנתית ההכנסה שנוכה ממנה דמי ביטוח כעובד שכיר וההכנסה כעצמאי. ההכנסה כעצמאי תופחת מדמי האבטלה בחלוקה שנתית.

להנחיות לעצמאים לחץ כאן

תקופת הזכאות לדמי אבטלה

מספר הימים שניתן לקבל עבורם דמי אבטלה משתנה בהתאם לגיל ולהרכב המשפחה – למידע נוסף לחץ כאן

אם במהלך תקופת הזכאות לדמי האבטלה תחזור לעבודה חלקית, כעצמאי העונה לצו סיווג מבוטחים, חובתך להודיע לנו על כך.

עליך לצרף הצהרה על תחילת עבודה וסיום עבודה, ולהמציא מסמכים לפי האפשרויות הבאות:

  •  אישור מהגורם שעבדת אצלו, הכולל: פרטים לגבי חודש העסקה, גובה השכר החודשי, ניכוי דמי ביטוח ומספר ימי עבודה.
  • הצהרה אישית שלך על התשלום שקיבלת ומספר ימי העבודה בכל חודש.

תשלום זה ינוכה מדמי האבטלה שלך. את המסמכים ניתן לשלוח באמצעות האתר .

למי פונים?

בכל שאלה בנושא התייצבות בשירות התעסוקה יש לפנות לשירות התעסוקה

בכל שאלה בנושא הגשת התביעה ניתן לפנות אלינו למוקד הטלפוני שמספרו 6050* או לשלוח פנייה מקוונת ישירות לסניף שלך.