אנשי אומנויות הבמה


אמנים שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה.
הזכאות לדמי אבטלה תיבדק בהתאם לעמידתם בתנאי הזכאות הכלליים לדמי אבטלה, ותנאי הזכאות הנוספים המפורטים כאן.
בעמוד זה מפורטות ההנחיות המיוחדות לעובדים אלה.

שימו לב, מי שחזר לעבודה מתבקש לדווח לנו על כך. לדיווח לחץ כאן

למידע על זכויות עובדים עצמאיים בעולם התרבות (כמו תאורנים, צלמים, מקליטים, עורכים, מלבישים, מאפרים, עוזרי הפקה) - לחצו כאן

איזה אמנים יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה?

אמנים שעוסקים בהופעה אמנותית או בידורית כמו הנחיה במופע, משחק, שירה, דקלום, הקראה, נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה, לוליינות וקוסמות. כולל הופעה בכל אחד מאלה לצורך הקלטה או צילום (חוץ ממקרים של הקלטה או צילום לצרכי פרסומת)

עבודת אומנות - היא עבודה תחת הסכם של לפחות 3 חודשים בתחומי האמנות שפורטו, או תחת הסכם לסדרה של לפחות 5 הופעות ב- 12 חודשים.

לדוגמה, אם הופעת בחג החנוכה והיית תחת הסכם ל-5 הופעות לפחות או תחת הסכם לחזרות והופעות של 3 חודשים לפחות, החודשים שבהם היית תחת חוזה יהיו מוכרים כעבודת אמן.

תקופת האכשרה הנדרשת

לקבלת דמי אבטלה יש לצבור 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים בעבודת אומנות או בעבודה כשכיר.

בעקבות משבר הקורונה, ניתן לקבל דמי אבטלה אם יש לך לפחות 6 חודשי אכשרה ב-18 החודשים האחרונים - למידע נוסף לחץ כאן

אם חסרים לך חודשי עבודה כאמן לצבירת תקופת האכשרה, תוכל להשלים אותם עם תקופות אחרות כפי שמפורט בקישור הזה

שים לב, אם עבדת אפילו יום אחד בחודש כלשהו, זה ייחשב כאילו עבדת באותו החודש. כלומר, אם ההסכם היה מה-5 בספטמבר עד ה-5 בדצמבר, תקופה זו תוכר עבור 4 חודשים – ספטמבר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר


רישום בשירות התעסוקה

שים לב, כדי לקבל דמי אבטלה יש להירשם אונליין באתר שירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה. 

ניתן להירשם ובמקביל להגיש לנו תביעה לדמי אבטלה.

לאחר ההרשמה, יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות פיזית במרכזי שירות התעסוקה.


איך מגישים לביטוח הלאומי תביעה לדמי אבטלה

כדי לקצר את משך זמן הטיפול בתביעה, אנו מבקשים להגיש לנו תביעה  לדמי אבטלה (בל/1500) באופן מקוון 

בטופס התביעה, בחלק "עיסוק עיקרי של מקום תחום העבודה", יש לציין את העיסוק שלכם ולהוסיף ליד שהעיסוק הוא לפי צו סיווג מבוטחים.

מסמכים שיש לצרף לתביעה:

בתביעות אבטלה שהוגשו החל מ-1.7.2020 יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • שחקן שמדווח כשכיר: יבדוק שמעסיקו שידר לנו טופס 100, כולל תאריך וסיבת הפסקת עבודה.
    אם המעסיק לא יכול לשדר טופס 100, יש לבקש ממנו שימלא 

    טופס 1514  - אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר.

  • שחקן שלא מדווח כשכיר ואין לו תלושי שכר (עבד עם חשבוניות/קבלות), יצרף את המסמכים האלה:

הסכם עבודה - של 3 חודשים לפחות בתחומי האומנות שפורטו למעלה, או הסכם לסדרה של 5 הופעות ב-12 חודשים.

טופס 806 או 857 - את הטופס יש לבקש מהגורם שמולו עבדת. זהו טופס דיווח למס הכנסה על העבודה שלך, ובאמצעותו הוא מנכה במקור את דמי הביטוח והבריאות עבורך.

שים לב, בתקופת משבר הקורונה, תקופת האכשרה וסכום דמי אבטלה יחושבו באופן זמני, לפי דיווחים ומקדמות של שנת 2019.
בתום המשבר יגובש מתווה לבדיקת זכאות סופית.


אנו ממליצים לך להירשם לאתר שירות אישי, כדי שתוכל לעקוב אונליין אחר הטיפול בתביעתך.


סכום דמי האבטלה

לחישוב קל ומהיר של דמי האבטלה בהתאם לשכר שלך, היכנס למחשבון דמי אבטלה.

למידע נוסף על סכום הקצבה לחץ כאן

שים לב, 

  • אם אתה מדווח בביטוח הלאומי כעצמאי, הכנסתך כעצמאי תופחת מדמי האבטלה.
  • אם הכנסתך המדווחת הופחתה או אם הפסקת לעבוד- עליך לעדכן אותנו על כך, כדי שנוכל לשלם לך דמי אבטלה בהתאם להכנסתך האמתית. אם הכנסתך הופחתה  -יש להגיש לנו בקשה לתיקון מקדמות,  אם הפסקת לעבוד- בקשה לסגירת תיק עצמאי


להנחיות לעצמאים לחץ כאן

תקופת הזכאות לדמי אבטלה

מספר הימים שניתן לקבל עבורם דמי אבטלה משתנה בהתאם לגיל ולהרכב המשפחה – למידע נוסף לחץ כאן

אם במהלך תקופת הזכאות לדמי האבטלה תקבל הצעת עבודה מזדמנת ותבצע אותה – חובתך להודיע על כך לביטוח הלאומי או לשירות התעסוקה: אם תודיעו לביטוח הלאומי – סכום ההכנסה ינוכה מסכום דמי האבטלה שמגיע לך, ואם תודיע לשירות התעסוקה - בקש שלא ירשמו אותך כדורש עבודה בתאריכים הספציפיים שבהם עבדת.

למי פונים?

בכל שאלה בנושא התייצבות בשירות התעסוקה יש לפנות לשירות התעסוקה

בכל שאלה בנושא הגשת התביעה ניתן לפנות אלינו למוקד הטלפוני שמספרו 6050* או לשלוח פנייה מקוונת ישירות לסניף שלך.