אנשי אומנויות הבמה


שים לב, הגעת לדף בארכיון - המידע באתר זה היה רלוונטי לתקופת הקורונה.

אמנים שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה.
הזכאות לדמי אבטלה תיבדק בהתאם לעמידתם בתנאי הזכאות הכלליים לדמי אבטלה, ותנאי הזכאות הנוספים המפורטים כאן.
בעמוד זה מפורטות ההנחיות המיוחדות לעובדים אלה.

שימו לב, מי שחזר לעבודה מתבקש לדווח לנו על כך. לדיווח לחץ כאן

למידע על זכויות עובדים עצמאיים בעולם התרבות (כמו תאורנים, צלמים, מקליטים, עורכים, מלבישים, מאפרים, עוזרי הפקה) - לחצו כאן

איזה אמנים יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה?

אמנים שעוסקים בהופעה אמנותית או בידורית כמו הנחיה במופע, משחק, שירה, דקלום, הקראה, נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה, לוליינות וקוסמות. כולל הופעה בכל אחד מאלה לצורך הקלטה או צילום (חוץ ממקרים של הקלטה או צילום לצרכי פרסומת)

עבודת אומנות - היא עבודה תחת הסכם של לפחות 3 חודשים בתחומי האמנות שפורטו, או תחת הסכם לסדרה של לפחות 5 הופעות ב- 12 חודשים.

לדוגמה, אם הופעת בחג החנוכה והיית תחת הסכם ל-5 הופעות לפחות או תחת הסכם לחזרות והופעות של 3 חודשים לפחות, החודשים שבהם היית תחת חוזה יהיו מוכרים כעבודת אמן.

תקופת האכשרה הנדרשת

לקבלת דמי אבטלה יש לצבור 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים בעבודת אומנות או בעבודה כשכיר.

בעקבות משבר הקורונה, ניתן לקבל דמי אבטלה אם יש לך לפחות 6 או 10 חודשי אכשרה ב-18 החודשים האחרונים - למידע נוסף לחץ כאן

אם חסרים לך חודשי עבודה כאמן לצבירת תקופת האכשרה, תוכל להשלים אותם עם תקופות אחרות כפי שמפורט בקישור הזה

שים לב, אם עבדת אפילו יום אחד בחודש כלשהו, זה ייחשב כאילו עבדת באותו החודש. כלומר, אם ההסכם היה מה-5 בספטמבר עד ה-5 בדצמבר, תקופה זו תוכר עבור 4 חודשים – ספטמבר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר

רישום בשירות התעסוקה

שים לב, כדי לקבל דמי אבטלה יש להירשם אונליין באתר שירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה. 

ניתן להירשם ובמקביל להגיש לנו תביעה לדמי אבטלה.

לאחר ההרשמה, יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות בלשכת התעסוקה. 

איך מגישים לביטוח הלאומי תביעה לדמי אבטלה

כדי לקצר את משך זמן הטיפול בתביעה, אנו מבקשים להגיש לנו תביעה  לדמי אבטלה (בל/1500) באופן מקוון 

בטופס התביעה, בחלק "עיסוק עיקרי של מקום תחום העבודה", יש לציין את העיסוק שלכם ולהוסיף ליד שהעיסוק הוא לפי צו סיווג מבוטחים.

אנו ממליצים לך להירשם לאתר שירות אישי, כדי שתוכל לעקוב אונליין אחר הטיפול בתביעתך.

מסמכים שיש לצרף לתביעה:

בתביעות לתקופת אבטלה המתחילה מ-1.7.2020 ואילך יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • שחקן שמדווח כשכיר: צריך לוודא שמעסיקו שידר לנו טופס 100, כולל תאריך וסיבת הפסקת עבודה.
    אם המעסיק לא יכול לשדר טופס 100, יש לבקש ממנו שימלא טופס 1514 - אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר
    את הטופס עליך לצרף לתביעה או לשלוח אלינו באמצעות האתר .
  • שחקן שלא מדווח כשכיר אלא עונה לצו סיווג מבוטחים יצרף את המסמכים האלה: 

    טופס 806 או 857 לשנת המס 2019  - שחקן שעבד ללא תלושי שכר אלא עם חשבוניות/קבלות, צריך לבקש מכל הגורמים שעבד אצלם טופס 806 או 857 לשנת 2019, שבו יופיעו הסכומים שנוכו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
   - אישור לשנת המס 2020 - יש לבקש מהגורמים שעבד אצלם אישור בכתב ובו פירוט של כל חודשי העסקה, כולל   
     שכר לכל חודש, וניכוי במקור של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

סכום דמי האבטלה

לחישוב קל ומהיר של דמי האבטלה בהתאם לשכר שלך, היכנס למחשבון דמי אבטלה.
במחשבון יש למלא את הסכומים ששולמו לך מכל הגורמים שעבדת אצלם באותו חודש, לפי המפורט בטופס 857.

למידע נוסף על סכום הקצבה לחץ כאן

שים לב, הכנסתך מעבודה כעצמאי מופחתת מדמי האבטלה המגיעים לך.
בהתאם לטפסי 857 שתשלח לנו, תיקבע מתוך השומה השנתית ההכנסה שנוכה ממנה דמי ביטוח כעובד שכיר וההכנסה כעצמאי. ההכנסה כעצמאי תופחת מדמי האבטלה בחלוקה שנתית.

להנחיות לעצמאים לחץ כאן

תקופת הזכאות לדמי אבטלה

מספר הימים שניתן לקבל עבורם דמי אבטלה משתנה בהתאם לגיל ולהרכב המשפחה – למידע נוסף לחץ כאן

אם במהלך תקופת הזכאות לדמי האבטלה תחזור לעבודה חלקית, כעצמאי העונה לצו סיווג מבוטחים, חובתך להודיע לנו על כך.

עליך לצרף הצהרה על תחילת עבודה וסיום עבודה, ולהמציא מסמכים לפי האפשרויות הבאות:

  •  אישור מהגורם שעבדת אצלו, הכולל: פרטים לגבי חודש העסקה, גובה השכר החודשי, ניכוי דמי ביטוח ומספר ימי עבודה.
  • הצהרה אישית שלך על התשלום שקיבלת ומספר ימי העבודה בכל חודש.

תשלום זה ינוכה מדמי האבטלה שלך. את המסמכים ניתן לשלוח באמצעות האתר .

למי פונים?

בכל שאלה בנושא התייצבות בשירות התעסוקה יש לפנות לשירות התעסוקה

בכל שאלה בנושא הגשת התביעה ניתן לפנות אלינו למוקד הטלפוני שמספרו 6050* או לשלוח פנייה מקוונת ישירות לסניף שלך.