עובדים עצמאיים ופרילנסרים


הגעתם לארכיון. המידע היה רלוונטי לתקופת הקורנה ממרס 2020 עד יוני 2022​.

דמי אבטלה

עובדים עצמאיים או פרילנסרים, לא זכאים לדמי אבטלה.

עם זאת, ישנן מספר קבוצות של עובדים עצמאים שעשויים להיות זכאים לדמי אבטלה:

הבטחת הכנסה

עצמאי שהכנסתו צומצמה או שהפסיק לחלוטין לעבוד עקב משבר הקורונה, עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה.
לבדיקת הזכאות יש להירשם באתר שירות התעסוקה, ולהגיש לנו תביעה להבטחת הכנסה.

הזכאות לקצבה תיבדק בהתאם לעמידתו בתנאי הזכאות, ולהכנסתו המדווחת במחלקת הגבייה. 

שימו לב, זכאות להבטחת הכנסה נבדקת עבור תא משפחתי, לפיכך אם יש בת זוג גם היא צריכה לענות על תנאי הזכאות.
לבירור סכום הקצבה לפי הרכב משפחתי והכנסות לחץ כאן

הקטנת מקדמות

עצמאי שהכנסתו צומצמה עקב משבר הקורונה, יכולי להגיש בקשה להקטנת מקדמות הביטוח הלאומי, באופן הבא:

  • אם יש לו מייצג - המייצג יוכל לבצע את הקטנת המקדמות בצורה מקוונת במערכת ייצוג לקוחות המקושרת לביטוח לאומי.
  • אם אין לו מייצג - יוכל לבצע את הקטנת המקדמות באמצעות בקשה לתיקון מקדמות. את הבקשה ניתן לשלוח ישירות למחלקת הגבייה בסניף באמצעות האתר. 

סגירת תיק עצמאי

עצמאי שהפסיק לחלוטין לעבוד בעקבות משבר הקורונה, יכול להגיש לנו בקשה לסגירת תיק עצמאי 

עם סגירת תיק עצמאי, יבוטלו תשלומי המקדמות שלו כעצמאי, והוא כבר לא יהיה במעמד עצמאי בביטוח הלאומי.

מ- 1.7.2020 סגירת תיק תתאפשר רק למי שלא עבד כעצמאי 3 חודשים לפחות.

שימו לב, מהיום שאתם חוזרים לעבוד כעצמאיים, עליכם להירשם שוב בביטוח הלאומי כעצמאיים ולפתוח תיק עצמאי מחדש, כדי שזכויותיכם לא ייפגעו.

סגירת תיק עצמאי בביטוח הלאומי לא מותנית בסגירת תיק במס הכנסה ובמע"מ.