פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי


אם אתה מתחיל לעבוד כעצמאי, עליך להודיע לנו על כך מיד עם תחילת העבודה, כדי שתהיה מבוטח כעצמאי.
שים לב, פתיחת תיק עצמאי בביטוח הלאומי הינה נפרדת מרשות המיסים ואינה תלויה בה.
למידע על פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה או במע"מ יש לפנות לרשות המיסים.

זכאות לקצבאות

עובד עצמאי יהיה זכאי לקבל קצבה מהביטוח הלאומי בהתאם לעמידתו בתנאי הזכאות של כל קצבה וקצבה.
חשוב לדעת! אנחנו נבדוק זכאות לקצבה (כמו דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה ועוד) רק למי שרשום בביטוח הלאומי כעובד עצמאי ומשלם את דמי הביטוח במועד.
למי שיש חוב בדמי ביטוח, זכאותו לקצבה עלולה להיפגע, לכן חשוב מאוד לשלם את דמי הביטוח במועד.
עצמאית - חוב בתשלום דמי ביטוח ביום הלידה שולל זכאות לדמי לידה.
עצמאיים - זכאות לדמי פגיעה בעבודה מותנית ברישום כעצמאי/ת לפני הפגיעה.

איך פותחים תיק עצמאי בביטוח הלאומי?

כדי לפתוח תיק עצמאי בביטוח לאומי, יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי - ניתן למלא את הטופס באתר
בטופס יש למלא פרטים אישיים, ופרטים על היקף העבודה הצפוי.
בהתאם לפרטים אלה ייקבע סכום דמי הביטוח שעליך לשלם.

הצהרה על הכנסות צפויות

אנו יודעים שבעת פתיחת התיק יש קושי בהערכת היקף שעות העבודה וההכנסה הצפויה. חשוב מאד לכתוב הערכה נכונה ככל הניתן, כיוון שתהיה מבוטח בהתאם להכנסות שעליהן אתה מצהיר.
לדוגמה, אם תיפגע בעבודה, דמי הפגיעה מעבודה שתקבל עשויים להיות בהתאם להכנסות שעליהן הצהרת, גם אם ההכנסות שלך היו גבוהות יותר.

ניתן לשנות את ההצהרה על ההכנסות פעם בשלושה חודשים, ואנו נתקן את המקדמות שעליך לשלם בהתאם - למידע נוסף על תיקון המקדמות לחץ כאן.

אם בסוף השנה ההכנסות שלך היו נמוכות יותר, נחזיר לך את דמי הביטוח העודפים ששילמת, ואם בסוף השנה ההכנסות שלך היו גבוהות יותר, תידרש לשלם את יתרת דמי הביטוח.