שיעורי דמי הביטוח


שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל פרישה:


מחלק ההכנסה שעד 60%

מהשכר הממוצע 7,522 ש"ח - (שיעור מופחת)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח  49,030 ש"ח - (שיעור מלא)

דמי ביטוח לאומי

2.87%

12.83%

דמי ביטוח בריאות

3.1%

5%

סך הכול

5.97%

17.83%

שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי שטרם מלאו לו 18 או לעובד עצמאי שהגיע לגיל פרישה:

עד גיל 18 או מי שמקבל קצבת אזרח ותיק ישלם כך:

 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 7,522 ש"ח - דמי ביטוח בשיעור מופחת 0.17% .
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע - דמי ביטוח בשיעור רגיל 0.78%

  שיעורים אלה כוללים תשלום דמי ביטוח לאומי בלבד:
  מי שטרם הגיע לגיל 18 - פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות.
  מי שמקבל קצבת אזרח ותיק - דמי ביטוח הבריאות מנוכים מהקצבה בסכום חודשי של  223 ש"ח .

מי שהגיע לגיל פרישה ולא מקבל קצבת אזרח ותיק ישלם כך:

 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 7,522 ש"ח - דמי ביטוח בשיעור מופחת 5.47% .
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע - דמי ביטוח בשיעור רגיל  15.62% .

  שיעורים אלה כוללים גם דמי ביטוח בריאות.

מי שהכנסתו נמוכה מ- 3,134 ש"ח לחודש, ישלם דמי ביטוח מהכנסה מזערית.

החל ב- 01.01.2024