שיעורי דמי הביטוח


שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל פרישה:


מחלק ההכנסה שעד 60%

מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח - (שיעור מופחת)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח  45,075 ש"ח - (שיעור מלא)

דמי ביטוח לאומי

% 2.87

% 12.83

דמי ביטוח בריאות

% 3.1

% 5

סך הכול

% 5.97

% 17.83

שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי שטרם מלאו לו 18 או לעובד עצמאי שהגיע לגיל פרישה:

עד גיל 18 או מי שמקבל קצבת אזרח ותיק ישלם כך:

 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח - דמי ביטוח בשיעור מופחת % 0.17 .
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע - דמי ביטוח בשיעור רגיל % 0.78

  שיעורים אלה כוללים תשלום דמי ביטוח לאומי בלבד:
  מי שטרם הגיע לגיל 18 - פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות.
  מי שמקבל קצבת אזרח ותיק - דמי ביטוח הבריאות מנוכים מהקצבה בסכום חודשי של  205 ש"ח .

מי שהגיע לגיל פרישה ולא מקבל קצבת אזרח ותיק ישלם כך:

 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח - דמי ביטוח בשיעור מופחת % 5.47 .
 • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע - דמי ביטוח בשיעור רגיל  % 15.62 .

  שיעורים אלה כוללים גם דמי ביטוח בריאות.


מי שהכנסתו נמוכה מ- 2,638 ש"ח לחודש, ישלם דמי ביטוח מהכנסה מזערית.


החל ב- 01.01.2022