תיקון מקדמות


עובד עצמאי שהכנסותיו השתנו במהלך השנה, יכול להודיע לנו על כך, כדי שנשנה את המקדמות שעליו לשלם.

כדי לתקן את המקדמות יש למלא בקשה לתיקון מקדמות, ולצרף מסמכים שתומכים בבקשה כמפורט בטופס.
את הבקשה ניתן לשלוח באמצעות אתר האינטרנט או להגיש לסניף הקרוב למקום מגוריך.

לאחר קבלת הבקשה אנו נשנה את המקדמות שעליך לשלם, בהתאם להכנסות החדשות שעליהן הצהרת.
שים לב, ניתן להגיש בקשה לתיקון מקדמות רק אם הכנסותיך השתנו ב-10% לפחות (עלו או ירדו).
אפשר לשלוח בקשה לתיקון מקדמות פעם אחת בכל ברבעון:
  • רבעון ראשון – בין ה-1 בינואר ל-31 במרץ.
  • רבעון שני – בין ה-1 באפריל ל-30 ביוני.
  • רבעון שלישי – בין ה-1 ביולי ל-30 בספטמבר.
  • רבעון רביעי – בין ה-1 באוקטובר ל-31 בדצמבר.