דיווח של מקבל קצבת הבטחת הכנסה על חזרה לעבודה או הפסקת עבודה


תאריך פרסום: 16.04.2020
בדף זה יוכל מקבל קצבת הבטחת הכנסה לעדכן אותנו על מצב התעסוקה הנוכחי שלך במקרים של חזרה לעבודה או הפסקת עבודה. 
חשוב שתדע! זכאותך לקצבת הבטחת הכנסה וסכום הקצבה ייבדקו לפי הכנסתך, לכן חשוב שתדווח לנו מיד עם החזרה לעבודה. 

עדכון מצב תעסוקה