דיווח על חזרה לעבודה או הפסקת עבודה


תאריך פרסום: 16.04.2020
בדף זה תוכל לעדכן אותנו על מצב התעסוקה הנוכחי שלך במקרים של חזרה לעבודה או הפסקת עבודה עקב יציאה לחל"ת, פיטורין, התפטרות. שים לב, זכאותך לדמי האבטלה תיבדק בהתאם לדיווח שלך והמסמכים שתצרף.
הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה וסכום הקצבה ייבדקו לפי הכנסתך, לכן חשוב שתדווח לנו מיד עם החזרה לעבודה. 

עדכון מצב תעסוקה

לתשומת לב המעסיקים

  • אם ביקשתם מעובד שלכם לחזור לעבודה לאחר חל"ת - העובד חייב לחזור לעבודה, כאשר העבודה היא באותם תנאים כמו לפני החל"ת.
  • עובד שמסרב לחזור לעבודה - לא יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה בתקופת הסירוב.
  • אתם מתבקשים לדווח לנו על תאריך חזרת העובדים לעבודה באמצעות מערכת השכר.