מורי דרך


שים לב, הגעת לדף בארכיון - המידע באתר זה היה רלוונטי לתקופת הקורונה.

הביטוח הלאומי בשיתוף עם אגודת מורי הדרך וארגון מורשת דרך, מפרסם הנחיות לתשלום דמי אבטלה למורי דרך שהכנסתם ירדה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והמשבר בענף התיירות הנכנסת והיוצאת.

שים לב, אם חזרת לעבודה אתה מתבקש לדווח לנו על כך באתר

איזה מורי דרך זכאים לדמי אבטלה

לדמי אבטלה יכול להיות זכאי מורה דרך שעבד כשכיר או מורה דרך עצמאי שאין בבעלותו "רכב אשכול".

שאר תנאי הזכאות מפורטים בקישור זה.

בעקבות תיקון בחוק, החל מ-1.9.20 מורי דרך עם רכב אשכול, יכולים לצבור תקופת אכשרה כדי להיות זכאים לדמי אבטלה. תיקון החוק  מאפשר לכם להיות זכאים לדמי אבטלה רק לאחר שתצברו לפחות 6 או 10 חודשי עבודה החל מה-1.9. כלומר, רק החל מחודש מרץ 2021 תוכלו להיות זכאים לדמי אבטלה - למידע נוסף על תקופת האכשרה לחצו כאן

רישום בשירות התעסוקה

כדי לקבל דמי אבטלה יש להירשם אונליין באתר שירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה.
ניתן להירשם ובמקביל להגיש לנו תביעה לדמי אבטלה.

לאחר ההרשמה, יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות בלשכת התעסוקה. 

איך מגישים תביעה לביטוח לאומי

כדי לקצר את משך זמן הטיפול בתביעה, אנו מבקשים להגיש לנו תביעה לדמי אבטלה (בל/1500) באופן מקוון 
בטופס התביעה, בחלק "עיסוק עיקרי של מקום תחום העבודה", יש לציין את העיסוק שלך ולהוסיף ליד שהעיסוק הוא לפי צו סיווג מבוטחים.
אנו ממליצים להירשם לאתר שירות אישי, כדי שתוכל לעקוב אונליין אחר הטיפול בתביעתך.

איזה מסמכים צריך לצרף לתביעה? 

בתביעות לתקופת אבטלה המתחילה מ- 1.7.2020 ואילך יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • מורה דרך שמדווח כשכיר: צריך לוודא שמעסיקו שידר לנו טופס 100, כולל תאריך וסיבת הפסקת עבודה.
  אם המעסיק לא יכול לשדר טופס 100, יש לבקש ממנו שימלא

  טופס 1514 - אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר.


  את הטופס יש לצרף לתביעה או לשלוח אלינו באמצעות האתר .
 • מורה דרך שלא מדווח כשכיר אלא עונה לצו סיווג מבוטחים צריך לצרף את המסמכים האלה: 
  - טופס 806 או 857 לשנת המס 2019 - מי שעבד ללא תלושי שכר אלא עם חשבוניות /קבלות - צריך לבקש מכל הגורמים  שעבד אצלם 
  (כגון: סוכנות נסיעות) טופס 806 או 857 לשנת 2019, שבו יופיעו הסכומים שנוכו עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. זהו טופס דיווח של סוכני נסיעות למס הכנסה על העבודה שלך, ובאמצעותו הוא מנכה במקור את דמי הביטוח והבריאות עבורך. זכותך לקבל את הטופס הזה, וקיימת חובה חוקית לסוכני הנסיעות לדווח על העסקתך, ולתת לך את הטופס הזה!
  - אישור לשנת המס 2020 - יש לבקש מהגורמים שעבדת אצלם אישור בכתב, ובו פירוט על כל חודשי העסקה, כולל שכר לכל חודש וניכוי במקור של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

סכום דמי האבטלה

לחישוב קל ומהיר של הקצבה בהתאם לשכר שלך, תוכל להשתמש במחשבון לחישוב דמי האבטלה.
במחשבון יש למלא את הסכומים ששולמו לך מכל הגורמים שעבדת אצלם באותו חודש, לפי המפורט בטופס 857.

למידע נוסף על סכום הקצבה לחץ כאן

שים לב, הכנסתך מעבודה כעצמאי מופחתת מדמי האבטלה המגיעים לך.
בהתאם לטפסי 857 שתשלח לנו, תיקבע מתוך השומה השנתית ההכנסה שנוכה ממנה דמי ביטוח כעובד שכיר וההכנסה כעצמאי. ההכנסה כעצמאי תופחת מדמי האבטלה בחלוקה שנתית.

להנחיות לעצמאיים לחץ כאן

תקופת הזכאות לדמי אבטלה

מספר הימים שניתן לקבל עבורם דמי אבטלה משתנה בהתאם לגיל ולהרכב המשפחה – למידע נוסף היכנסו לקישור הזה

במהלך תקופת האבטלה עליכם להיות זמינים להצעות עבודה משירות התעסוקה, ולהגיע ללשכת שירות התעסוקה במועדים שיקבעו לכם, בדיוק כמו כל דורש עבודה אחר.

אם במהלך תקופת הזכאות לדמי האבטלה תחזור לעבודה חלקית, כעצמאי העונה לצו סיווג מבוטחים, חובתך להודיע לנו על כך.
עליך לצרף הצהרה על תחילת עבודה וסיום עבודה, ולהמציא מסמכים לפי האפשרויות הבאות:

 • אישור מהגורם שעבדת אצלו, הכולל: פרטים לגבי חודש העסקה, גובה השכר החודשי, ניכוי דמי ביטוח ומספר ימי עבודה.
 • הצהרה אישית שלך על התשלום שקיבלת ומספר ימי העבודה בכל חודש. 

תשלום זה ינוכה מדמי האבטלה שלך. את המסמכים ניתן לשלוח לנו באמצעות האתר.

למי פונים?

 • בכל שאלה בנושא רישום והתייצבות בשירות התעסוקה יש לפנות לשירות התעסוקה.
 • בכל שאלה בנושא הגשת התביעה ניתן לפנות אלינו למוקד הטלפוני שמספרו 6050* או לשלוח פנייה מקוונת ישירות לסניף שלך.