מצגות מכנסי הסברה לקולות קוראים


מצגת כנס הסברה לקול קורא לפיתוח מרכז תמיכה וטיפול מקוון לילדים ובני נוער שנפגעו במרחבי הרשת

מצגת כנס הסברה קול קורא לפיתוח תכניות בתחום השתתפות ומעורבות חברתית לצעירים/ות בהדרה מהחברה הערבית

מצגת קול קורא להגשת בקשות לביצוע פעולות ו/או מחקרים לצמצום ומניעה של תחלואה תעסוקתית

מצגת כנס הסברה קול קורא לבנייה שיפוץ והצטיידות של מרכזי יום ותמיכה לאנשים עם מוגבלות

מצגת כנס הסברה קול קורא להגשת בקשות לציוד עבור תכניות ספורט לאנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית

מצגת כנס הסברה קול קורא להגשת בקשות לבנייה ושיפוץ של מרכזים רב שירותים לאנשים עם מוגבלות

מצגת כנס הסברה קול קורא לבניית בריכות טיפוליות

מצגת כנס הסברה קול קורא לשדרוג והרחבת רצף מערך התעסוקה המוגנת של אנשים עם מוגבלות

מצגת כנס הסברה קול קורא פיתוח מודל מכינות לחיים ומסגרת הכנה לשירות במשטרה