החזר תשלום דמי ביטוח רפואי והוצאות רפואיות


אם הכרנו בך כתושב/ת ישראל באופן רטרואקטיבי, אתה רשאי להגיש בקשה לקבלת החזר כספי עבור הוצאות ביטוח רפואי פרטי ששילמת לקופת חולים ועבור הוצאות רפואיות.

החזר הוצאות רפואיות

החזר ההוצאות הרפואיות ניתן עבור שירותים רפואיים שרכשת בתקופה שבה הוכרת כתושב רטרואקטיבית.
ההחזר ניתן עבור שירותים רפואיים הכלולים בסל השירותים ולפי תעריפון משרד הבריאות.
כדי לקבל החזר עבור ההוצאות הרפואיות עליך לפנות לוועדה להחזר הוצאות רפואיות במשרד הבריאות
לשאלות ובירורים ניתן לפנות למשרד הבריאות בטלפון 5400* 

החזר ביטוח רפואי פרטי בקופת חולים

אתה יכול לפנות לקבלת החזר דמי ביטוח רפואי באמצעות פניה בכתב אל תחום ביטוח בריאות, המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13, ירושלים  91909. יש לצרף קבלות על ביטוח פרטי, אישור על ניהול חשבון בנק, תלושי שכר (במקרה של שכיר). את הפניה והמסמכים יש לשלוח לפקס: 02-6520616