החזר תשלום דמי ביטוח רפואי והוצאות רפואיות


אם הכרנו בך כתושב/ת ישראל באופן רטרואקטיבי, אתה רשאי להגיש בקשה לקבלת החזר כספי עבור הוצאות ביטוח רפואי פרטי ששילמת לקופת חולים ועבור הוצאות רפואיות.

החזר הוצאות רפואיות

החזר ההוצאות הרפואיות ניתן עבור שירותים רפואיים שרכשת בתקופה שבה הוכרת כתושב רטרואקטיבית, ובתנאי שלא היתה לך באותה תקופה המתנה לשירותי בריאות.
ההחזר ניתן עבור שירותים רפואיים הכלולים בסל השירותים ולפי תעריפון משרד הבריאות.
כדי לקבל החזר עבור ההוצאות הרפואיות עליך לפנות לוועדה להחזר הוצאות רפואיות במשרד הבריאות.
לשאלות ובירורים ניתן לפנות למשרד הבריאות בטלפון 5400* 

החזר ביטוח רפואי פרטי בקופת חולים

לקבלת החזר דמי ביטוח רפואי עליך לפנות בכתב לתחום ביטוח בריאות.
ניתן לפנות בדואר לכתובת: המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, רחוב יפו 217 ירושלים 9199908, או בפקס: 02-6520616. 
לפנייה יש לצרף קבלות על ביטוח פרטי, אישור על ניהול חשבון בנק, תלושי שכר (במקרה של שכיר).