מי פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי


 • עקרת בית - אישה הנשואה למבוטח, או ידועה בציבור שבן זוגה מבוטח, שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.
 • מקבל קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות, או מקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות- פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי מהקצבה ומהכנסה שלא מעבודה בתקופה שבה הוא מקבל את הקצבה.
  אם הוא עובד כשכיר - מעסיקו חייב לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה, ופשיטת רגל, וכן חלה חובת תשלום דמי ביטוח בריאות. אם הוא עובד כעצמאי -  עליו לשלם דמי ביטוח לאומי לענף נפגעי עבודה, וכן לשלם דמי ביטוח בריאות. 
 • חייל בשירות סדיר, שאינו עובד לא כשכיר ולא כעצמאי
 • תושב ישראל השוהה במדינת אמנה, ששילם דמי ביטוח לאומי במדינת האמנה - פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל בתקופה ששילם למדינת האמנה. ואולם, חלה עליו חובת תשלום דמי ביטוח בריאות בתקופה הזאת. מי שאין לו הכנסות, סכום דמי ביטוח הבריאות שיהיה עליו לשלם יהיה בשיעור המינימאלי. פרטים ב"שהות במדינה שיש עמה אמנה".

מי שהוא אחד מאלה, ואין לו הכנסות מעבודה וממקורות אחרים, או שיש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע - 627 ש"ח (החל ב- 01.01.2024):

 • מי שמקבל קצבה מהביטוח הלאומי או מהגופים המנויים בסעיף 350 לחוק הביטוח הלאומי (חוץ ממי שמקבל דמי אבטלה עבור חודש מלא).
 • חייל משוחרר, מסיים שירות לאומי או שירות אזרחי - יהיו זכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח למשך חודשיים מתום השירות, על פי התנאים שנקבעו בחוק.
 • עולה חדש (כולל קטין חוזר ואזרח עולה) - יהיה זכאי לפטור לתקופה של עד 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.
 • מי שמלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי או אזרחי לפני גיל 21 , לרבות מי שנמצא במכינה - יהיה זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח מיום 1.8.2013, לתקופה מגיל 18 עד לתחילת השירות בצה"ל או תחילת השירות הלאומי/האזרחי.
 •  מי שהתגייס לצה"ל או שירת בשירות לאומי או אזרחי לאחר גיל 21 ולפני גיל 22  - יהיה זכאי בתנאים מסוימים לפטור מתשלום דמי ביטוח לתקופה מגיל 18 עד לגיל 21.

  לבדיקת זכאות לפטור יש למלא טופס 6109, ולהגישו באתר או בסניף הקרוב למקום המגורים.

 • מי שמלאו לו 18 שנים ולא יתגייס לצה"ל או יתנדב לשירות לאומי, והוא לומד עדיין במוסד חינוכי על-יסודי עד כיתה י"ב - זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים בלבד, וזאת לא יאוחר מגיל 19.
  אם מלאו לך 18 שנים, וכבר סיימת את הלימודים במוסד על-יסודי
  , ולא תתגייס לצה"ל ולא תתנדב לשירות לאומי, עליך להתחיל לשלם את דמי הביטוח לביטוח הלאומי. לשם כך עליך למלא טופס דין וחשבון רב שנתי
 • פטור לפי תקנה 10 למחוסר עבודה שנרשם בשירות התעסוקה מי שרשום בשירות התעסוקה כמחוסר עבודה ולא מקבל דמי אבטלה, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי (לא כולל דמי ביטוח בריאות). הפטור ניתן אוטומטית.