לא עובד


הגדרה

תושב/ת ישראל שאינו עובד כלל ואין לו הכנסות כלל.

כיצד נרשמים?

מי שאינו עובד חייב להודיע על כך בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו או באתר באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי.
 

סכום דמי הביטוח ואופן התשלום

מי שאינו עובד (למעט אישה הנשואה למבוטח תושב ישראל), חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמו בשיעור המינימום - 177 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)

דרכים לתשלום דמי הביטוח

מחשבון לחישוב ניכוי דמי הביטוח

זכאות לקצבאות

מי שלא עובד עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים:

קצבת ילדים, קצבת אזרח ותיק, תגמולי מילואים, דמי תאונה, נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, תגמול למתנדב, תגמול לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, סיעוד, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי עירוי דם (איידס), תגמול לאסירי ציון, תגמול לנפגעי פעולות איבה, תגמול לבני משפחה של נספה בפעולות איבה,  שאירים, קצבת הבטחת הכנסה, מזונות, אימהות (למעט דמי לידה ושמירת היריון).