דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

דמי ביטוח

המוסד לביטוח לאומי גובה דמי ביטוח לאומי מכל התושבים בהתאם להכנסותיהם ולמעמדם, ומשלם קצבאות לזכאים. כך מועברות הכנסות מקבוצות מבוססות מבחינה כלכלית לקבוצות חלשות ופגיעות, ובכך תורם הביטוח הלאומי לחלוקה צודקת יותר של ההכנסה הלאומית ולצמצום ממדי העוני.
החל ב-1 בינואר 1995 המוסד לביטוח לאומי אחראי גם לגביית דמי ביטוח בריאות על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ומעביר את דמי הביטוח לקופות החולים.

כל תושב/ת ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (חוץ מאישה נשואה שהיא עקרת בית בלבד וחוץ ממי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל 62 שמשלם דמי ביטוח בריאות בלבד). הביטוח הלאומי מחייב בקנסות והצמדה את מי שאינו משלם את דמי הביטוח במועד הקבוע בחוק. 

בשפות נוספות: ערבית, רוסית, אנגלית

דמי ביטוח לאומי

למידע נוסף

תשלום דמי הביטוח כסדרם מקנה זכות לרוב קצבאות הביטוח הלאומי. כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח (חוץ מאישה נשואה  שבן זוגה מבוטח והיא עקרת בית בלבד וחוץ ממי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל 62).
תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי: 

 • עובד שכיר
 • עובד עצמאי 
 • מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שהוא ללא הכנסות

דמי ביטוח בריאות

למידע נוסף
על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, החל ב–1 בינואר 1995, כל תושב/ת ישראל מבוטח בביטוח בריאות. כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי יחד עם דמי הביטוח הלאומי, חוץ מעקרת בית (אבל עקרת בית המקבלת קצבת אזרח ותיק או שמשולמת לבן זוגה תוספת לקצבת אזרח ותיק חייבת בתשלום).

כל מבוטח חייב להיות רשום באחת מקופות החולים, והוא רשאי לבחור את קופת החולים שאליה הוא רוצה להשתייך. קופת החולים חייבת לספק למבוטח סל בריאות אחיד הקבוע בחוק.

תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי המעמד שנקבע לו
 • עובד שכיר
 • עובד עצמאי 
 • מי שאינו עובד כלל

שיעורי דמי ביטוח והסכומים

למידע נוסף

דרכים לתשלום דמי ביטוח

למידע נוסף
חובה על המעסיקים לדווח על עובדיהם השכירים ולשלם בעבורם את דמי הביטוח.
לעומת זאת, עובדים עצמאים, סטודנטים, תלמידי ישיבות ומי שאינם עובדים, חייבים לשלם את דמי הביטוח בעצמם.

לרשותכם מגוון אפשרויות לדיווח ולתשלום דמי ביטוח:

תיאום דמי ביטוח

למידע נוסף

על-פי חוק הביטוח הלאומי עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המועסק אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, מנכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא. בחלק מהמקרים ייתכן וינוכו לעובד או למקבל הפנסיה דמי ביטוח גבוהים מהנדרש. 
כדי למנוע ניכוי יתר של דמי ביטוח, על העובדים ומקבלי פנסיה מוקדמת, אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה אישור על שיעור הניכוי.
עובד או מקבל פנסיה שנוכו משכרו דמי ביטוח ביתר יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח.

אלה זכאים לתיאום דמי ביטוח:

 • עובד אצל שני מעסיקים או יותר
 • מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר  (לענין  נכוי דמי ביטוח, המעסיק נחשב כמעסיק עיקרי ומשלם הפנסיה כמעסיק משני).
 • מקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר

ובלבד שהם עונים על אחד התנאים האלה:

 • הכנסתם החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע - 5,804 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).
 • הכנסתם מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח - 43,240 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

חוב בדמי ביטוח

למידע נוסף

הכספים שהביטוח הלאומי גובה כדמי ביטוח משמשים למימון תשלומי הקצבאות למבוטחים. לפיכך על הביטוח הלאומי לדאוג שתשלומי דמי הביטוח ישולמו במועד.

מעסיקים שלא שילמו את דמי הביטוח עבור העובדים במועד יחויבו בתשלום קנס והפרשי הצמדה על פי החוק. כמו כן אם קרה לעובד מקרה שבגללו מגיעה לו קצבה מהביטוח הלאומי, רשאי הביטוח הלאומי לתבוע מהמעסיק את סכום הקצבאות המגיע לעובד בגלל אותו המקרה.

עובדים עצמאים וכן מי שאינם עובדים, שנוצר להם חוב בדמי ביטוח יחויבו גם הם בקנסות ובתוספת הפרשי הצמדה כחוק. 

חשוב ביותר,
אם צברת חוב בדמי ביטוח, חשוב שתפנה לסניף הביטוח הלאומי בהקדם להסדיר את חובך, כדי שלא יוסיף ויגדל.
באפשרותך לבקש הפחתת קנסות והצמדה, וכן להגיע להסדר תשלומים נוח. 

ערעור על קביעת דמי ביטוח

למידע נוסף

מעסיקים, שפקיד גבייה של הביטוח הלאומי קבע להם סכום דמי ביטוח שעליהם לשלם בעקבות ביקורת ניכויים שנערכה להם, והם אינם מסכימים עם קביעתו, יכולים לערער על קביעה זו.

עד 31.12.2016 הערעור הוגש לוועדת שומה. החל ב-1.1.2017 בוטלו ועדות השומה, ואת הערעור יש להגיש לפקיד השגות.

תושב ישראל השוהה בחו"ל

למידע נוסף

אדם שמוגדר כתושב/ת ישראל על פי החוק, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, והוא זכאי לקבל קצבאות מהביטוח הלאומי, לפי הכללים שנקבעו בחוק.

תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל. פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל, עלול לשלול את זכאותך לקבלת שירותים רפואיים לכמה חודשים, לכן חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח.

 • תושב ישראל השוהה בחו"ל ואין לו הכנסות - חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור המינימום הקבוע בחוק.
 • אם יש לו הכנסות בחו"ל (מעבודה כשכיר שלא באמצעות מעסיק ישראלי) - יחויב בדמי ביטוח בהתאם לשומה שתתקבל לגביו ממס הכנסה. שיעור דמי הביטוח: 5% דמי ביטוח בריאות ו-7% דמי ביטוח לאומי. אם ההכנסה שהתקבלה בשומה מקורה מהכנסות שעבד, ושולמו כבר בגינן דמי ביטוח לאומי במדינת אמנה – יחויב רק בדמי ביטוח בריאות.
 • תושב ישראל שנשלח לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקו הישראלי, חובת תשלום וניכוי דמי הביטוח מוטלת על המעסיק הישראלי.
 • תושב ישראל  שעובד אצל מעסיק זר במדינה שעמה נחתמה אמנה לביטחון סוציאלי ומשלם דמי ביטוח לאומי באותה מדינה, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל, וחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות בלבד.

אם אתה שוהה בחו"ל עם משפחתך תקופה ממושכת, או שהיגרת למדינה אחרת והפסקת בפועל להיות תושב ישראל, עליך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי, כדי לבדוק את הפסקת ביטוחך.

תושבים חוזרים

למידע נוסף

על פי החוק חלה על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו.

אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק. כמו כן, עלול הדבר לגרום להגשת תביעה נגד המעסיק להחזר הסכום השווה לקצבאות שהמוסד לביטוח לאומי שילם או עתיד לשלם לעובדיו של המעסיק.

משלם פנסיה מוקדמת

למידע נוסף

על פי החוק חייב משלם הפנסיה המוקדמת לדווח על העובדים שהוא משלם להם פנסיה מוקדמת, ולשלם עבורם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון משלם הפנסיה בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק.

מייצגים

למידע נוסף

עובד במשק בית ומעסיקו

למידע נוסף

עובד שכיר

למידע נוסף

עובד עצמאי

למידע נוסף

לא עובד

למידע נוסף

תלמיד (סטודנט)

למידע נוסף

תלמיד ישיבה

למידע נוסף

אכיפה והוצאה לפועל

למידע נוסף

כל מבוטח ומעסיק מחויבים בתשלום דמי הביטוח במועד הקבוע בחוק.

אם המבוטח או המעסיק לא שילמו חוב בדמי ביטוח, מחויב המוסד לביטוח לאומי בנקיטה של אמצעים חוקיים לגבייתו.

על פי חוק הביטוח הלאומי, עובדי הביטוח הלאומי אשר קיבלו הסמכה מתאימה ואשר שמם פורסם בילקוט הפרסומים הממשלתי, יכולים לנקוט בהליכי אכיפה והוצאה לפועל.

סעיף 367 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי "פקודת המסים" (גבייה)  תחול על דמי הביטוח כאילו היו מס כמשמעותו בפקודה האמורה.

עפ"י הפקודה יכולים עובדי הביטוח הלאומי, שהוסמכו לכך, לנקוט ב-2 סוגים של פעולות ואמצעים לגביית החוב בדמי ביטוח:

 
Please Wait