הפקת אישור לתיאום דמי ביטוח


אם אתה עונה על התנאים לביצוע תיאום דמי ביטוח, אתה צריך להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח לשנה הנוכחית. 
את האישור יש להגיש להמעסיק המשני או למשלם הפנסיה המוקדמת, כדי למנוע ניכוי דמי ביטוח גבוהים מהנדרש אצל המעסיק המשני/ משלם הפנסיה.

למידע על מעסיק עיקרי ומשני לחץ כאן

איך מפיקים אישור לתיאום דמי ביטוח?

אם שכרך אצל המעסיק העיקרי נמוך מ - 7,522 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) בחודש- תוכל להפיק אישור באחת מהדרכים הבאות:

  • באמצעות  האתר
  • באמצעות  טופס הצהרת עובד למעסיק משני
    את הטופס עליך למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה המוקדמת מיום תחילת העבודה/קבלת הפנסיה המוקדמת או בתחילת כל שנת מס.

אם הכנסתך עולה על ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח - 49,030 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) בחודש: 

עליך להגיש בקשה לתיאום דמי ביטוח עבור השנה הנוכחית, למחלקת גבייה ממעסיקים בסניף הקרוב למקום מגוריך.
לבקשה יש לצרף  טופס 100 מכל מקורות ההכנסה בשנה הנוכחית. את הבקשה תוכל לשלוח ישירות לסניף באמצעות האתר.