הפקת אישור על תיאום דמי ביטוח


מי שנדרש לבצע תיאום דמי ביטוח, יוכל להפיק אישור על תיאום דמי ביטוח לאומי עבור השנה הנוכחית בלבד, שאותו עליו להגיש להמעסיק המשני או למשלם הפנסיה המוקדמת.

 

איך מפיקים את האישור?

מי ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מ - 6,331 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) בחודש- יוכל להפיק אישור באחת מהדרכים הבאות:

  • באמצעות  האתר
  • באמצעות  טופס הצהרת עובד למעסיק משני
    את הטופס עליך למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה המוקדמת מיום תחילת העבודה/קבלת הפנסיה המוקדמת או בתחילת כל שנת מס.

מי שהכנסתו עולה על ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח - 44,020 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) בחודש - צריך לפנות למחלקת מעסיקים בסניף הקרוב למקום מגוריו, לצורך קבלת האישור, בצירוף  טופס 100  שמפרט את הכנסותיו ב- 12 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה, מכל המעסיקים/משלמי הפנסיה המוקדמת.