טיוטות ותזכירי חוק

המוסד לביטוח לאומי יוזם מעת לעת הצעות לשינוי חוק הביטוח הלאומי וחוקים אחרים שהוא מבצע, מתוך ראיית טובת המבוטחים ורווחתם, וכן כדי לייעל את עבודתו השוטפת ולשפר את השירות לציבור.

לתשומת לבכם,תזכירי החוק והטיוטות המובאים כאן :

  • כוללים הצעות בלבד לשינויים בחוק. אין לדעת אם ההצעות יאושרו או לא יאושרו, והן אינן בגדר חוק מחייב.
  • כתובים ומנוסחים על ידי הלשכה המשפטית של הביטוח הלאומי