מחקרים שמומנו על ידי קרן המחקרים


מחקרים שמומנו בידי קרן המחקרים של הביטוח הלאומי מהווים מקור מידע חשוב בתחומי הביטחון הסוציאלי והמדיניות החברתית-כלכלית.
מוצגים בזאת דוחות מחקר שניתן היה לאתר.

המחקרים נכתבו מאז 1972.