עבודות מחקר שנכתבו במסגרת לימודי תואר שלישי


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
מגדר ורגשות בטיפול הסיעודי בזקניםיפית בלה כהן11/2019הורדה מגדר ורגשות בטיפול הסיעודי בזקנים
תפקידה של האומנות ככלי מגשר בקבוצות דו לאומיות של נוער יהודי ובדואי המתגורר בשכנות בנגבנועה ברקאי-קרא11/2019הורדה תפקידה של האומנות ככלי מגשר בקבוצות דו לאומיות של נוער יהודי ובדואי המתגורר בשכנות בנגב
אנדוגמיה והומוגמיה: שוק הנישואין בחברה הישראלית היהודיתנאוה נחמה דיהי10/2019הורדה אנדוגמיה והומוגמיה: שוק הנישואין בחברה הישראלית היהודית
עמדות של אנשים עם מוגבלויות פיזיות כלפי העדפות תעסוקתיותלימור גדות02/2019הורדה עמדות של אנשים עם מוגבלויות פיזיות כלפי העדפות תעסוקתיות
תפיסות ודרכי התמודדות של מהגרים מברית המועצות לשעבר בישראל המטפלים בבן משפחה עם מחלת נפש קשהיבגני קנייפל02/2019הורדה תפיסות ודרכי התמודדות של מהגרים מברית המועצות לשעבר בישראל המטפלים בבן משפחה עם מחלת נפש קשה
כללי ניבוי קליניים לזיהוי מטופלים הסובלים מכאבי צוואר כרוניים שיגיבו היטב לטיפול בתרגול אירוביאמירה דאהר12/2018הורדה כללי ניבוי קליניים לזיהוי מטופלים הסובלים מכאבי צוואר כרוניים שיגיבו היטב לטיפול בתרגול אירובי
מדינת הרווחה ומדיניות חלוקה מחדש: העדפות הציבור ומדיניות בפועל - מחקר השוואתיחן שרוני06/2018הורדה מדינת הרווחה ומדיניות חלוקה מחדש: העדפות הציבור ומדיניות בפועל - מחקר השוואתי
"ראשית ימי אחרית ימי" התפקיד של תחושת מקום, משאבים אישיים וחיפוש ומציאת משמעות והקשר שלהם לאיכות חיים בקרב חולי סרטן בסוף החייםעדי יבזורי-אראל03/2018הורדה ראשית ימי אחרית ימי התפקיד של תחושת מקום, משאבים אישיים וחיפוש ומציאת משמעות והקשר שלהם לאיכות חיים בקרב חולי סרטן בסוף החיים
הגורמים הקשורים לנטייה לדווח על התעללות והזנחה של ילדים בקרב אחיות טיפת חלבנורית זוסמן12/2017הורדה הגורמים הקשורים לנטייה לדווח על התעללות והזנחה של ילדים בקרב אחיות טיפת חלב