דוחות מחקר


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
ההשלכות הבלתי-צפויות של חוקי קצבת מינימום: מחקר ניסוייאביגיל הורביץ, אורלי שדה, אייל וינטר12/2020הורדה ההשלכות הבלתי-צפויות של חוקי קצבת מינימום: מחקר ניסויי
האם וכיצד משפיע מבנה המימון על התקבולים ודפוסי הקצאה של הביטוח הלאומי ?ד"ר מיכל קורא09/2020הורדה האם וכיצד משפיע מבנה המימון על התקבולים ודפוסי הקצאה של הביטוח הלאומי ?
תכניות השלמת השכלה לאנשים עם מוגבלות נפשית חמורה: בחינת תרומתם לניעות התעסוקתית והחברתית של המשתתפים והקשיים שהם חווים בלימודיםפרופ' רון שור07/2020הורדה תכניות השלמת השכלה לאנשים עם מוגבלות נפשית חמורה: בחינת תרומתם לניעות התעסוקתית והחברתית של המשתתפים והקשיים שהם חווים בלימודים
"האחד יקים את חברו" התמודדות זוגית באבטלה ובחיפוש עבודהפרופ' אשכול רפאלי, הרן סנד, ד"ר רוני פשדצקי-שוחט06/2020הורדה האחד יקים את חברו התמודדות זוגית באבטלה ובחיפוש עבודה
השלכות ארוכות טווח של פגיעה בילדות ובהתבגרות בקרב צעירות בחברה הערבית בישראלד"ר חנין אליאס, ד"ר רג'דה אלנאבולסי, ד"ר שירה פגור ק-אשל06/2020הורדה השלכות ארוכות טווח של פגיעה בילדות ובהתבגרות בקרב צעירות בחברה הערבית בישראל
תכנית שיקום ייחודית לצעירות עם הפרעות אכילה קשות בישראל: בחינת יישום עקרונותעדית זהר-בז'ה06/2020הורדה תכנית שיקום ייחודית לצעירות עם הפרעות אכילה קשות בישראל: בחינת יישום עקרונות
הצלחה בהשתלבות חוזרת בעבודה של מחלימים מסרטן: מחקר אורך מקיף ורב-מתודי על ההשפעה המשולבת של השלכות המחלה ותמיכה ארגוניתפרופ' מירי כהן, פרופ' דנה יגיל, פרופ' הדס גולדבלט05/2020הורדה הצלחה בהשתלבות חוזרת בעבודה של מחלימים מסרטן: מחקר אורך מקיף ורב-מתודי על ההשפעה המשולבת של השלכות המחלה ותמיכה ארגונית
תהליך קבלת החלטות כלכליות בקרב משפחות החיות בעוניפרופ' מיכל שמאי, ד"ר קרן אור-חן, ד"ר יסמין עבוד-חלבי03/2020הורדה תהליך קבלת החלטות כלכליות בקרב משפחות החיות בעוני
מחקר להערכת "הגראז'" - החממה ללימודי אמנויות, ותרומתה לרווחתם ותפקודם של אנשים המתמודדים עם קשיים נפשייםד"ר הוד אורקיבי, ד"ר כוכבית אלפנט, מעין סלומון-גימון12/2019הורדה מחקר להערכת הגראז - החממה ללימודי אמנויות, ותרומתה לרווחתם ותפקודם של אנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים
נשכחו בצידי אוטוסטרדת המידע: החסמים הקוגניטיביים והרגשיים המונעים מבני הגיל השלישי לנווט ביעילות באתרים מקווניםד"ר שירלי בר-לב, ד"ר דניאלה אייזנברג, ד"ר עדי לוריא12/2019הורדה נשכחו בצידי אוטוסטרדת המידע: החסמים הקוגניטיביים והרגשיים המונעים מבני הגיל השלישי לנווט ביעילות באתרים מקוונים
סיפורי הצלחות: בחינת התמודדות סטודנטים עם מוגבלויות בהשכלה הגבוההד"ר אורלי ליפקה12/2019הורדה סיפורי הצלחות: בחינת התמודדות סטודנטים עם מוגבלויות בהשכלה הגבוהה
מחקר פיתוח מודל התערבות להעצמה תפקודית-תעסוקתית מותאמתפרופ' שרה רוזנבלום, גב' נופר גרינבלט11/2019הורדה מחקר פיתוח מודל התערבות להעצמה תפקודית-תעסוקתית מותאמת
תרומתן של תכניות השיקום להשתלבות של מתמודדי נפש בשוק העבודה בישראלאוהד בר-אפרת, ציפי הורניק-לוריא, אופיר פינטו, ניצה קלינר-קסיר11/2019הורדה תרומתן של תכניות השיקום להשתלבות של מתמודדי נפש בשוק העבודה בישראל
הורות של אנשים עם מוגבלויות בישראל :מדיניות משפטית וחברתית-כלכלית בראי סעיף 23 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויותעו"ד רוני רוטלר, פרופ' גדעון ספיר10/2019הורדה הורות של אנשים עם מוגבלויות בישראל :מדיניות משפטית וחברתית-כלכלית בראי סעיף 23 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות
זמן ומדיניות: חלוקת זמן, העדפות הציבור ותפיסות מדיניותד"ר ליהיא להט, פרופ' איתי סנד10/2019הורדה זמן ומדיניות: חלוקת זמן, העדפות הציבור ותפיסות מדיניות
ייפויי כוח מתמשכים - מחקר משווה ד"ר שירי רגב-מסלם, ד"ר מיטל סגל-רייך, עו"ד קרן צפריר, עו"ד ענבר בורנשטיין-ליאבוק, ד"ר יעל ויסמן10/2019הורדה ייפויי כוח מתמשכים - מחקר משווה
האם יש ירידה בצריכה לאחר הפרישה מעבודה?פרופ' איל קמחי07/2019הורדה האם יש ירידה בצריכה לאחר הפרישה מעבודה?
מערכות הקצבאות עבור אנשים עם מוגבלות בעולם ובישראלד"ר גל זהר, ד"ר נצן אלמוג07/2019הורדה מערכות הקצבאות עבור אנשים עם מוגבלות בעולם ובישראל
ידע עוני: הבניית ידע מקצועי בארגוני רווחה לשיפור מצבם של אנשים החיים בעוניפרופ' רוני סטריאר, ד"ר חני נוימן03/2019הורדה ידע עוני: הבניית ידע מקצועי בארגוני רווחה לשיפור מצבם של אנשים החיים בעוני
מיצוי זכויות אקטיבי בביטחון סוציאליפרופ' ג'וני גל, פרופ' מימי אייזנשטדט, ד"ר אבישי בניש, ד"ר רוני הולר03/2019הורדה מיצוי זכויות אקטיבי בביטחון סוציאלי
שינויים בתעסוקה והשפעתם על מאפייני הביטחון הסוציאלי והביטוח הפנסיוני במגזר הכפרי בישראלפרופ' מיכל פלגי, ד"ר זאביק גרינברג, ד"ר ינאי פרחה, פרופ' אלי גימון03/2019הורדה שינויים בתעסוקה והשפעתם על מאפייני הביטחון הסוציאלי והביטוח הפנסיוני במגזר הכפרי בישראל
קרבת העוני: סיכון לעוני, סיכוי להצטרפות למעמד הבינוניד"ר שלמה סבירסקי, אביב ליברמן, אתי קונור-אטיאס02/2019הורדה קרבת העוני: סיכון לעוני, סיכוי להצטרפות למעמד הבינוני
תחזית תמותה סטוכסטית לישראל ביובל הבא: הערכת התחזיות הקיימות ובחינת חלופותד"ר יצחק ששון02/2019הורדה תחזית תמותה סטוכסטית לישראל ביובל הבא: הערכת התחזיות הקיימות ובחינת חלופות
הלשכה כמרחב משותף: על תפקידם של שירותי רווחה ציבוריים בערים מעורבותפרופ' רוני סטריאר, ד"ר הישאם אבו-ריא01/2019הורדה הלשכה כמרחב משותף: על תפקידם של שירותי רווחה ציבוריים בערים מעורבות
הערכת עלות מחלת הסוכרת בישראל והבנת המשמעויות למניעתה ולפיתוח כלי מימון חדשים לרפואה מונעתפרופ' רן בליצר, ד"ר אורלי טמיר, ד"ר יהודה שטראוס, ערן פוליצר, ד"ר אופיר פינטו, רבקה פריאור, פרופ' איתמר רז, פרופ' דן גרינברג, פרופ' אברהם קרסיק12/2018הורדה הערכת עלות מחלת הסוכרת בישראל והבנת המשמעויות למניעתה ולפיתוח כלי מימון חדשים לרפואה מונעת
מחוסרות דיור בישראל: המשגה, מדידה, מידול, אומדן היקף התופעה והמלצות למדיניותד"ר איתי בארי, עו"ד רויטל ברילנשטיין12/2018הורדה מחוסרות דיור בישראל: המשגה, מדידה, מידול, אומדן היקף התופעה והמלצות למדיניות
מימוש החיסכון הפנסיוני לאחר פרישה - השלכות הקשר שבין תוחלת חיים להכנסהדניאל גוטליב, איתן ששינסקי, אופיר פינטו, רחל זקן, רפאלה כהן, גבריאלה היילברון, מרים שמלצר12/2018הורדה מימוש החיסכון הפנסיוני לאחר פרישה - השלכות הקשר שבין תוחלת חיים להכנסה
עמדות, תפישות ומיפוי דמוגרפי של הציבור הרחב בנוגע לשינוי גיל הפרישהעינת גל, נעמי שרוייאר12/2018הורדה עמדות, תפישות ומיפוי דמוגרפי של הציבור הרחב בנוגע לשינוי גיל הפרישה
פיתוח מדד עוני נורמטיבי רב-תחומיד"ר דניאלה שידלובסקי, רועי אלישר, ד"ר מאיה דנק, גלעד טנאי, אור קרמר, ענת עתי-שריג12/2018הורדה פיתוח מדד עוני נורמטיבי רב-תחומי
הבנת חסמים לחילוץ מעוני במיקומים חברתיים שונים: חסמי תעסוקה וחסמים במימוש זכויות וקבלת שירותיםאורלי בנימין, שרית ניסים11/2018הורדה הבנת חסמים לחילוץ מעוני במיקומים חברתיים שונים: חסמי תעסוקה וחסמים במימוש זכויות וקבלת שירותים
חסמים לטיפול בזקנים על פי חוק סיעוד בקרב מחפשי עבודהד"ר שירי שנאן-אלטמן, פרופ' ורדה סוסקולני, פרופ' ליאת איילון11/2018הורדה חסמים לטיפול בזקנים על פי חוק סיעוד בקרב מחפשי עבודה
לשרוד בשולי העוני – מדיניות, שירותים וקצבאותשמוליק שיינטוך11/2018הורדה לשרוד בשולי העוני – מדיניות, שירותים וקצבאות
נשים ערביות אקדמאיות לא מועסקות בישראל – תמונת מצב 2018 והצעה למודל התערבותפרופ' ח'אלד אבו-עסבה11/2018הורדה נשים ערביות אקדמאיות לא מועסקות בישראל – תמונת מצב 2018 והצעה למודל התערבות
מגדר ופרישה - שוויון בהסדרי הפנסיה המדינתית והתעסוקתיתד"ר לילך לוריא10/2018הורדה מגדר ופרישה - שוויון בהסדרי הפנסיה המדינתית והתעסוקתית
עמדות, תפישות ומיפוי דמוגרפי של הציבור הרחב בנוגע לשינוי גיל הפרישהד"ר דקלה סגל-כרפס, ד"ר יובל פלגי10/2018הורדה עמדות, תפישות ומיפוי דמוגרפי של הציבור הרחב בנוגע לשינוי גיל הפרישה
תרומתו של השתל הקוכלארי לאיכות החיים של המושתליםד"ר רינת מיכאל09/2018הורדה תרומתו של השתל הקוכלארי לאיכות החיים של המושתלים
העדפות זמן, תוחלת חיים והבחירה בקצבת פנסיה לעומת סכום חד פעמי: האם עישון עלול לפגוע בהחלטות לגבי חיסכון ארוך טווח?אביגיל הורביץ, אורלי שדה07/2018הורדה העדפות זמן, תוחלת חיים והבחירה בקצבת פנסיה לעומת סכום חד פעמי: האם עישון עלול לפגוע בהחלטות לגבי חיסכון ארוך טווח?הורדה העדפות זמן, תוחלת חיים והבחירה בקצבת פנסיה לעומת סכום חד פעמי: האם עישון עלול לפגוע בהחלטות לגבי חיסכון ארוך טווח?
ממחאת הקוטג' עד חוק המזון: ביטחון תזונתי והזכות למזון בישראלאייל גרוס, חלי בוזחיש ששון06/2018הורדה ממחאת הקוטג עד חוק המזון: ביטחון תזונתי והזכות למזון בישראל
טיפול ביתי בזקן הסיעודי באזור הצפוןפרופ' ליאת איילון05/2018הורדה טיפול ביתי בזקן הסיעודי באזור הצפון
עושר, עוני ואי שוויון בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל ובמבט בינלאומי: מחקר מעקב 2015-2005לאה אחדות04/2018הורדה עושר, עוני ואי שוויון בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל ובמבט בינלאומי: מחקר מעקב 2015-2005
גורמים המנבאים את משך ההיעדרות מהעבודה לאחר פציעהפרופ' קובי פלג, ד''ר בלה סביצקי, אירה רדומיסלנסקי, רבקה פריאור, נטליה גיטלסון, ז'אנה פרנקין03/2018הורדה גורמים המנבאים את משך ההיעדרות מהעבודה לאחר פציעה
גורמים רפואיים, חברתיים וקוגניטיביים המנבאים זכאות לגמלת סיעודיוחנן שטסמן, אהרון כהן, משה סיימוס, עליזה רוזנברג, ג'רמי ג'ייקובס03/2018הורדה גורמים רפואיים, חברתיים וקוגניטיביים המנבאים זכאות לגמלת סיעוד
תוכניות לקידום חיסכון לילדים ככלי לצמצום עוני בן דוריד"ר תהילה רפאלי, שושי חרמץ02/2018הורדה תוכניות לקידום חיסכון לילדים ככלי לצמצום עוני בן דורי
עבודות שקופות בישראלד"ר עמית קפלן, ד"ר מהא כרכבי סבאח12/2017הורדה עבודות שקופות בישראל
תוצאות של השקעה ניכרת בעבודה: דו"ח מסכםד"ר רפאל שניר, פרופ' יצחק הרפז11/2017הורדה תוצאות של השקעה ניכרת בעבודה: דוח מסכם
פיתוח מבחן קוגניטיבי להערכת רמת העייפות בקרב נהגים מקצועייםד"ר פארלי סתר, ד"ר הדס מרציאנו10/2017הורדה פיתוח מבחן קוגניטיבי להערכת רמת העייפות בקרב נהגים מקצועיים
צרכים מיוחדים של נשים חרדיות עם סרטן שד מתקדם וצרכי בני המשפחה המטפלים פרופ' מירי כהן, אביבה יוסילס, ד"ר עודד אולשה , ד"ר טל הדר07/2017הורדה צרכים מיוחדים של נשים חרדיות עם סרטן שד מתקדם וצרכי בני המשפחה המטפלים
מיזמים עסקיים-חברתיים: מחקר בינלאומי השוואתיפרופ' בני גדרון, ד"ר ענבל אבו, נגה בובר בן-דוד, יעל גרינברג, ד"ר יסכה מוניקנדם-גבעון, איה נבון, ד"ר יפעת ראובני05/2017הורדה מיזמים עסקיים-חברתיים: מחקר בינלאומי השוואתי
חיים בצל טילים - הערכת צרכים ויעילות התערבותפרופ' זהבה סולומון, ד"ר ליאת יצחקי, יפית לוין03/2017הורדה חיים בצל טילים - הערכת צרכים ויעילות התערבות
רפורמת ביטוח החובה לפנסיה: איפיונה והערכת הצלחתהפרופ' אביה ספיבק, שחר צמח, אייל כרמל03/2017הורדה רפורמת ביטוח החובה לפנסיה: איפיונה והערכת הצלחתה
אי השוויון בחינוך בישראל: פיתוח אינדיקטור ומדידה לאורך זמןד"ר זהורית דדון-גולן, ד"ר איריס בן דוד-הדר02/2017הורדה אי השוויון בחינוך בישראל: פיתוח אינדיקטור ומדידה לאורך זמן
בחינה איכותנית של מבחן הערכת התלות לצורך קבלת גמלת סיעודד"ר אגמון מעיין, פרופ' לויפר יוכבד, פרופ' דורון ישראל, ד"ר אלבוים-גביזון מיכל02/2017הורדה בחינה איכותנית של מבחן הערכת התלות לצורך קבלת גמלת סיעוד
השפעות נפשיות של חשיפה למלחמה וטרור על אנשים עם מוגבלות פיזית או חושיתד"ר כרמית-נעה שפיגלמן, פרופ' מרק גלקופף06/2016הורדה השפעות נפשיות של חשיפה למלחמה וטרור על אנשים עם מוגבלות פיזית או חושית
הקשר בין תנאי העסקת המטפל הסיעודי שהינו מהגר עבודה לבין משך העבודה, כוונת ההישארות בעבודה, שביעות רצון המטפל, המטופל ובן המשפחה והיחסים ביניהםפרופ' יסכה כהן-מנספילד, פרופ' חוה גולנדר05/2016הורדה הקשר בין תנאי העסקת המטפל הסיעודי שהינו מהגר עבודה לבין משך העבודה, כוונת ההישארות בעבודה, שביעות רצון המטפל, המטופל ובן המשפחה והיחסים ביניהם
מסגרות ארגוניות המספקות תעסוקה לאוכלוסיות מוחלשות והשפעתן על שילובן בחברה - תרומתם הייחודית של עסקים חברתייםד"ר יסכה מוניקנדם-גבעון, ד"ר ענבל אבו, פרופ' בני גדרון05/2016הורדה מסגרות ארגוניות המספקות תעסוקה לאוכלוסיות מוחלשות והשפעתן על שילובן בחברה - תרומתם הייחודית של עסקים חברתיים
"כי מהקושי תצמח העצמה" - גישה אקולוגית להסבר חוסן נפשי בקרב מתנדבים עם מוגבלויות: העצמה, הערכה עצמית ותחושת משמעות בחייםפרופ' ליאת קוליק2016הורדה כי מהקושי תצמח העצמה - גישה אקולוגית להסבר חוסן נפשי בקרב מתנדבים עם מוגבלויות: העצמה, הערכה עצמית ותחושת משמעות בחיים
סיכון לאבטלה ושינוי בהכנסה בקרב השורדים מסרטן: מחקר מבוסס אוכלוסייה עם מעקב ארוך-טווחד"ר יקיר רוטנברג, פרופ' נאוה רצון12/2015הורדה סיכון לאבטלה ושינוי בהכנסה בקרב השורדים מסרטן: מחקר מבוסס אוכלוסייה עם מעקב ארוך-טווח
אשת חיל – תכנית לעידוד תעסוקה בקרב נשיםד"ר ענת הרבסט10/2015הורדה אשת חיל – תכנית לעידוד תעסוקה בקרב נשים
הביטחון הסוציאלי של הפרילנסרים בישראלד"ר רובי נתנזון, איתמר גזלה, דפנה פיזם06/2015הורדה הביטחון הסוציאלי של הפרילנסרים בישראל
העדפות הציבור לגבי מדיניות חלוקה מחדש ומדינת הרווחה בראי תפיסת הסיכון התעסוקתיפרופ' שלמה מזרחי03/2015הורדה העדפות הציבור לגבי מדיניות חלוקה מחדש ומדינת הרווחה בראי תפיסת הסיכון התעסוקתי
הערכת תוכנית החונכות האקדמית במוסדות להשכלה גבוהה עבור אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשיתד"ר רון שור02/2015הורדה הערכת תוכנית החונכות האקדמית במוסדות להשכלה גבוהה עבור אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית
השפעת השינויים בתוחלת החיים על החיסכון הפנסיוניד"ר שאול יוטב, ד"ר עדית סולברג11/2014הורדה השפעת השינויים בתוחלת החיים על החיסכון הפנסיוני
המעבר של גברים חרדים למעגל העבודה: אפיונים ייחודיים, ציפיות והעדפותד"ר אבי קיי05/2014הורדה המעבר של גברים חרדים למעגל העבודה: אפיונים ייחודיים, ציפיות והעדפות
הסביבה כמאפשרת או כמעכבת השתתפות של אנשים עם מוגבלות בישראלזק"ש דליה, עודה ג'ראיסי רנא, שרויאר נעמי05/2014הורדה הסביבה כמאפשרת או כמעכבת השתתפות של אנשים עם מוגבלות בישראל
שירותי סיעוד ביתיים לזקניםפרופ' ליאת איילון, אוהד גרין, תמי אליאב, ד"ר שרון אסיסקוביץ', מרים שמלצר02/2014הורדה שירותי סיעוד ביתיים לזקנים
השוואה בינלאומית של קווי עוני וכלים נבחרים להפחתת עוניד"ר רובי נתנזון, רועי לוי, עמית לוונטל07/2013הורדה השוואה בינלאומית של קווי עוני וכלים נבחרים להפחתת עוני
תפקוד קוגנטיבי והפרעות זיכרון בחולי פיברומיאלרגיה והשפעתם התעסוקתית והתפקודיתפרופ' משה טישלר, ד"ר עופר לוי, רן שורר, ד"ר מיכאל חייגרכרט02/2013הורדה תפקוד קוגנטיבי והפרעות זיכרון בחולי פיברומיאלרגיה והשפעתם התעסוקתית והתפקודית
מכוונות לעצמי אל מול מכוונות לסביבה בקרב כבדי שמיעה: השפעות נפשיות פוטנציאליות של השתלבות בחברה השומעתאדוה איכנגרין05/2012הורדה מכוונות לעצמי אל מול מכוונות לסביבה בקרב כבדי שמיעה: השפעות נפשיות פוטנציאליות של השתלבות בחברה השומעת
מערכת הפנסיה בישראל על שני רבדיה: מבט על רפורמות שהונהגו מהצד המוסדי והצד הכמותיפרופ' אביה ספיבק02/2012הורדה מערכת הפנסיה בישראל על שני רבדיה: מבט על רפורמות שהונהגו מהצד המוסדי והצד הכמותי
תחושת העצמה, ערכי חיים ומרכזיות חיי העבודה בקרב נשים חרדיות המצויות בשוק העבודהליאת קוליק02/2012הורדה תחושת העצמה, ערכי חיים ומרכזיות חיי העבודה בקרב נשים חרדיות המצויות בשוק העבודה
גמלת סיעוד עבור חולי אלצהיימר: האם מקרה של סטיגמת רווחה?פרופ' פרלה ורנר, ד"ר רוני סטריאר2012הורדה גמלת סיעוד עבור חולי אלצהיימר: האם מקרה של סטיגמת רווחה?
מחקר אורך בינלאומי של יזמות, צמיחה כלכלית ויצירת מקורות תעסוקה (GEM)אהוד מניפז, יואש אברהמי, מירי לרנר2012הורדה מחקר אורך בינלאומי של יזמות, צמיחה כלכלית ויצירת מקורות תעסוקה (GEM)
תעסוקה, רווחה ומיסוי של אנשים עם מוגבלויות בישראלד"ר צילי דגן, עו"ד רוני רוטלר12/2011הורדה תעסוקה, רווחה ומיסוי של אנשים עם מוגבלויות בישראל
על אי שיוויון וקיטוב בהכנסות ומה שבניהם – המגמות בישראל בשנים 2008-1979 ובראייה בינלאומיתפרופ' יורם עמיאל, לאה אחדות03/2011הורדה על אי שיוויון וקיטוב בהכנסות ומה שבניהם – המגמות בישראל בשנים 2008-1979 ובראייה בינלאומית
פני העוני - על חוויית העוני של אנשים עובדים בישראלד"ר רוני סטריאר, פרופ' צבי איזיקוביץ, ד"ר אלי בוכבינדר02/2011הורדה פני העוני - על חוויית העוני של אנשים עובדים בישראל
ניתוח בעזרת רגרסיה של הגורמים לאי שיוויון בהכנסות משקי הבית בישראלפרופ' אייל קמחי01/2011הורדה ניתוח בעזרת רגרסיה של הגורמים לאי שיוויון בהכנסות משקי הבית בישראל
הקשר בין אסטרטגית התמודדות, מחשבות אילו, משאבי התמודדות לבין מצוקה רגשית בקרב פצועי התקפות טרורנירית פליבצקי03/2009הורדה הקשר בין אסטרטגית התמודדות, מחשבות אילו, משאבי התמודדות לבין מצוקה רגשית בקרב פצועי התקפות טרור
נגישות אקדמית, אנושית ופיזית כמאפשרות השתתפות של סטודנטים עם מוגבלויות במוסדות להשכלה גבוההד"ר דליה זק"ש, ד"ר נעמי שרויאר03/2009הורדה נגישות אקדמית, אנושית ופיזית כמאפשרות השתתפות של סטודנטים עם מוגבלויות במוסדות להשכלה גבוהה
אלימות פיזית ופסיכולוגית כלפי נערות מתבגרות בחברה הבדואית כתוצאה מהליכי מודרניזציהעליאן אלקרינאווי2009הורדה אלימות פיזית ופסיכולוגית כלפי נערות מתבגרות בחברה הבדואית כתוצאה מהליכי מודרניזציה
הערכה של התערבות למניעת אלימות בין ילדים בגיל הרךפרופ' מרים רוזנטל12/2008הורדה הערכה של התערבות למניעת אלימות בין ילדים בגיל הרך
שרידות של פרוייקטים ניסוייםד"ר ריקי סויה, פרופ' שמעון שפירו11/2008הורדה שרידות של פרוייקטים ניסויים
נכונות הורים ערבים לבוגרים הלוקים בנכות פסיכיאטרית לקלוט בביתם את בנם/בתם לאחר אישפוזפרופ' פייסל עזאיזה, ד"ר אילנה דובדבני10/2008הורדה נכונות הורים ערבים לבוגרים הלוקים בנכות פסיכיאטרית לקלוט בביתם את בנם/בתם לאחר אישפוז
עוני, חינוך ותעסוקה בחברה הערבית-בדואיתד"ר סלימן אבו-בדר, ד"ר דניאל גוטליב2008הורדה עוני, חינוך ותעסוקה בחברה הערבית-בדואית
רמת מוכנותם וגורמים המנבאים את רמת מוכנותם של צעירים במסגרות השמה חוץ ביתיות לחיים עצמאייםיעל כהן01/2008הורדה רמת מוכנותם וגורמים המנבאים את רמת מוכנותם של צעירים במסגרות השמה חוץ ביתיות לחיים עצמאיים
בדיקת היעילות של שימוש בהערכת יכולת ביצוע תפקודי עבודה בתהליך הפיצוי של נפגעי תאונות דרכיםד"ר נאוה רצון 05/2007הורדה בדיקת היעילות של שימוש בהערכת יכולת ביצוע תפקודי עבודה בתהליך הפיצוי של נפגעי תאונות דרכים
ניהול הסקטור הציבורי ודמוקרטיה – השתתפות בקבלת החלטות, הערכת ביצועים ואמון הציבור: ניתוח המקרה של הביטוח הלאומי בישראל.ד"ר שלמה מזרחי, פרופ' ערן ויגודה-גדות, ניסים כהן 02/2007הורדה ניהול הסקטור הציבורי ודמוקרטיה – השתתפות בקבלת החלטות, הערכת ביצועים ואמון הציבור: ניתוח המקרה של הביטוח הלאומי בישראל.
מעונות יום שיקומיים – עד כמה הם עונים על צרכי הפעולותד"ר מיכל וייל 06/2006הורדה מעונות יום שיקומיים – עד כמה הם עונים על צרכי הפעולות
האיגוד המקצועי וגידול אי השוויון הכלכלי בישראל 2003-1970טלי קריסטל, ינון כהן, גיא מונדלק2006הורדה האיגוד המקצועי וגידול אי השוויון הכלכלי בישראל 2003-1970