גיליון 76 - אדר ב' תשס"ח, מארס 2008 בני 50 ומעלה: ממצאים ראשונים מ-SHARE ישראל, המדגם הישראלי של סקר הבריאות , הזקנה והפרישה באירופה


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
בעלות על דיור ותנאי המגורים של אוכלוסיית בני 50 ומעלה בישראלנח לוין-אפשטיין ומשה סמיונובהורדה בעלות על דיור ותנאי המגורים של אוכלוסיית בני 50 ומעלה בישראל
בריאות נפש וטראומה בקרב ישראלים מבוגריםדב שמוטקיןהורדה בריאות נפש וטראומה בקרב ישראלים מבוגרים
החלטות הפרישה של זוגות נשואיםחמי גוטליבובסקי ויורם וייסהורדה החלטות הפרישה של זוגות נשואים
העברות בין-דוריות פרטיות בקרב בני 50 ומעלה: חילופי זמן, כסף ומגורים משותפיםהווארד ליטוויןהורדה העברות בין-דוריות פרטיות בקרב בני 50 ומעלה: חילופי זמן, כסף ומגורים משותפים
הקדמה: ממצאים ראשוניים בישראל של סקר SHAREאקסל-ברש סופאןהורדה הקדמה: ממצאים ראשוניים בישראל של סקר SHARE
השתלבותם של ילדי חו"ל בני 50 ומעלה בישראל: איכות החיים כפונקציה של מוצא, ותק בארץ והון אנושי, כלכלי וחברתיקארין אמיתהורדה השתלבותם של ילדי חול בני 50 ומעלה בישראל: איכות החיים כפונקציה של מוצא, ותק בארץ והון אנושי, כלכלי וחברתי
מבואלאה אחדות והווארד ליטוויןהורדה מבוא
מצב בריאות פיסית, התנהגות בריאותית ושימוש בשירותי בריאות בקרב בני 50 ומעלהעמיר שמואליהורדה מצב בריאות פיסית, התנהגות בריאותית ושימוש בשירותי בריאות בקרב בני 50 ומעלה
מתודולוגיה: מבנה ותוכני סקר SHARE - ישראלהווארד ליטווין, אליהו ספירהורדה מתודולוגיה: מבנה ותוכני סקר SHARE - ישראל
על עבודה ופרישה אצל בני 50 ומעלה בישראללאה אחדות, רמסיס גראהורדה על עבודה ופרישה אצל בני 50 ומעלה בישראל
רמת החיים הכלכלית של האוכלוסיה המבוגרתמירי אנדבבלד ורפאלה כהןהורדה רמת החיים הכלכלית של האוכלוסיה המבוגרת
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו
תודותהורדה תודות
תחושות רווחה סובייקטיביות בקרב בני 50 ומעלה בישראלאביבה זלצר-זובידה וטל ספלטרהורדה תחושות רווחה סובייקטיביות בקרב בני 50 ומעלה בישראל
תעסוקה, רמת חיים ופערים כלכליים בקרב בני 50 ומעלה: ישראל בהשוואה לאירופהלאה אחדות ודוד ביטוןהורדה תעסוקה, רמת חיים ופערים כלכליים בקרב בני 50 ומעלה: ישראל בהשוואה לאירופה
תפקוד קוגנטיבי של ישראלים בני 50 ומעלהליאת איילוןהורדה תפקוד קוגנטיבי של ישראלים בני 50 ומעלה