גיליון 83 - תמוז תש"ע, יוני 2010

פילנתרופיה ופילנתרופים בישראל

עורכים אורחים: הלל שמיד, אבישג רודיך-כהן

גיליון זה הוא ניסיון ראשון לכנס יחד מאמרים העוסקים בפילנתרופיה ובפילנתרופים בישראל.

המאמרים  יעסקו בין השאר במושג הפילנתרופיה החדשה, בפילנתרופיית העלית וביחסי הגומלין בין הפילנתרופיה והממשלה בהקשר של מדיניות חברתית וייזום תוכניות חברתיות.

למאמרים יש ערך סגולי רב ותרומה לידע התיאורטי והאמפירי על תופעת הפילנתרופיה המתהווה בישראל. 

 


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
פילנתרופיה בישראלהלל שמיד, אבישג רודיך-כהןהורדה פילנתרופיה בישראל
אחריות חברתית של עסקים: סקירה היסטורית קצרהניסן לימורהורדה אחריות חברתית של עסקים: סקירה היסטורית קצרה
צרכנים או נתרמים – השפעת פעילות החברה האזרחית על שוויוניות בין בתי-ספרבת חן וינהבר, רינת בן נוןהורדה צרכנים או נתרמים – השפעת פעילות החברה האזרחית על שוויוניות בין בתי-ספר
תרומת תוכנית עמותת חל"ב (חלב, לחם ביצים), ארגון הסיוע של עובדי קבוצת בזק וגמלאיה, לשיפור מצב המשפחות מקבלות הסיועאהובה אבן-זהרהורדה תרומת תוכנית עמותת חלב (חלב, לחם ביצים), ארגון הסיוע של עובדי קבוצת בזק וגמלאיה, לשיפור מצב המשפחות מקבלות הסיוע
"מה המדינה מצפה מעצמה?"– פילנתרופיה חדשה וממשלה בישראל: נקודת המבט של תורמים גדולים מהמגזר העסקיברוך שמעוניהורדה מה המדינה מצפה מעצמה?– פילנתרופיה חדשה וממשלה בישראל: נקודת המבט של תורמים גדולים מהמגזר העסקי
"זו היתה אמורה להיות שותפות" – יחסי הגומלין בין קרנות פילנתרופיות לממשלה במיזם יניבמיכל אלמוג-בר, אסתר זיכלינסקיהורדה זו היתה אמורה להיות שותפות – יחסי הגומלין בין קרנות פילנתרופיות לממשלה במיזם יניב
גורמים המעודדים תמיכה של עובדים סוציאליים במעורבות פעילה בקשרי עסקים קהילהאמנון בהם הורדה גורמים המעודדים תמיכה של עובדים סוציאליים במעורבות פעילה בקשרי עסקים קהילה
פילנתרופיית העילית בישראל: מאפיינים, מניעים ודפוסי תרומההלל שמיד, אבישג רודיך-כהןהורדה פילנתרופיית העילית בישראל: מאפיינים, מניעים ודפוסי תרומה
סקירת ספרים חדשיםשבתאי לויט, רות פרידמן, מרסיו גרינמן, חנה ספרן, אסתר שוהמיהורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשון - ספרים בנושא פילנתרופיהחנה שאול, בר ניסיםהורדה עיון ראשון - ספרים בנושא פילנתרופיה
עיון ראשוןאלישבע סדןהורדה עיון ראשון
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו