כללי


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
1 - דברי הסבר
1.1 דמי ביטוח שנגבו, לפי סוג מבוטח, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 1.1 דמי ביטוח שנגבו, לפי סוג מבוטח, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 1.1 דמי ביטוח שנגבו, לפי סוג מבוטח, מחירים שוטפים וקבועים
1.10 הסכום הבסיסי, שכר ממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי, משרות שכיר, שכר חודשי ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההורדה 1.10 הסכום הבסיסי, שכר ממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי, משרות שכיר, שכר חודשי ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההורדה 1.10 הסכום הבסיסי, שכר ממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי, משרות שכיר, שכר חודשי ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
1.2 תשלומי גמלאות, לפי בסיס החוק, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 1.2 תשלומי גמלאות, לפי בסיס החוק, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 1.2 תשלומי גמלאות, לפי בסיס החוק, מחירים שוטפים וקבועים
1.3.1 תקבולי הביטוח הלאומי, לפי מקורות המימון וענף - מחירים שוטפיםהורדה 1.3.1 תקבולי הביטוח הלאומי, לפי מקורות המימון וענף - מחירים שוטפיםהורדה 1.3.1 תקבולי הביטוח הלאומי, לפי מקורות המימון וענף - מחירים שוטפים
1.3.2 תקבולי הביטוח הלאומי, לפי מקורות המימון וענף - מחירים קבועיםהורדה 1.3.2 תקבולי הביטוח הלאומי, לפי מקורות המימון וענף - מחירים קבועיםהורדה 1.3.2 תקבולי הביטוח הלאומי, לפי מקורות המימון וענף - מחירים קבועים
1.4.1 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - מכלל האוכלוסייה, מחירים שוטפיםהורדה 1.4.1 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - מכלל האוכלוסייה, מחירים שוטפיםהורדה 1.4.1 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - מכלל האוכלוסייה, מחירים שוטפים
1.4.2 דמי ביטוח שנגבו לפי בסיס החוק וענף - מכלל האוכלוסייה, מחירים קבועיםהורדה 1.4.2 דמי ביטוח שנגבו לפי בסיס החוק וענף - מכלל האוכלוסייה, מחירים קבועיםהורדה 1.4.2 דמי ביטוח שנגבו לפי בסיס החוק וענף - מכלל האוכלוסייה, מחירים קבועים
1.4.3 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - בעד שכירים, מחירים שוטפיםהורדה 1.4.3 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - בעד שכירים, מחירים שוטפיםהורדה 1.4.3 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - בעד שכירים, מחירים שוטפים
1.4.4 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - בעד שכירים, מחירים קבועיםהורדה 1.4.4 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - בעד שכירים, מחירים קבועיםהורדה 1.4.4 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - בעד שכירים, מחירים קבועים
1.4.5 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - מ"לא שכירים", מחירים שוטפיםהורדה 1.4.5 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - מלא שכירים, מחירים שוטפיםהורדה 1.4.5 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - מלא שכירים, מחירים שוטפים
1.4.6 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - מ"לא שכירים", מחירים קבועיםהורדה 1.4.6 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - מלא שכירים, מחירים קבועיםהורדה 1.4.6 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - מלא שכירים, מחירים קבועים
1.5.1 תשלומי גמלאות, לפי ענף - מחירים שוטפיםהורדה 1.5.1 תשלומי גמלאות, לפי ענף - מחירים שוטפיםהורדה 1.5.1 תשלומי גמלאות, לפי ענף - מחירים שוטפים
1.5.2 תשלומי גמלאות, לפי ענף - מחירים קבועיםהורדה 1.5.2 תשלומי גמלאות, לפי ענף - מחירים קבועיםהורדה 1.5.2 תשלומי גמלאות, לפי ענף - מחירים קבועים
1.5.3 תשלומי מענקים בתקופת קורונה, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 1.5.3 תשלומי מענקים בתקופת קורונה, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 1.5.3 תשלומי מענקים בתקופת קורונה, מחירים שוטפים וקבועים
1.6.1 תקבולי הביטוח הלאומי, תשלומים, עודף/גרעון - מחירים שוטפיםהורדה 1.6.1 תקבולי הביטוח הלאומי, תשלומים, עודף/גרעון - מחירים שוטפיםהורדה 1.6.1 תקבולי הביטוח הלאומי, תשלומים, עודף/גרעון - מחירים שוטפים
1.6.2 תקבולי הביטוח הלאומי, תשלומים, עודף/גרעון - מחירים קבועיםהורדה 1.6.2 תקבולי הביטוח הלאומי, תשלומים, עודף/גרעון - מחירים קבועיםהורדה 1.6.2 תקבולי הביטוח הלאומי, תשלומים, עודף/גרעון - מחירים קבועים
1.7.1 תביעות ואישורים לקבלת גמלה, לפי ענףהורדה 1.7.1 תביעות ואישורים לקבלת גמלה, לפי ענףהורדה 1.7.1 תביעות ואישורים לקבלת גמלה, לפי ענף
1.7.2 תביעות ואישורים לקבלת גמלה, לפי ענף (המשך)הורדה 1.7.2 תביעות ואישורים לקבלת גמלה, לפי ענף (המשך)הורדה 1.7.2 תביעות ואישורים לקבלת גמלה, לפי ענף (המשך)
1.7.3 תביעות ואישורים לקבלת גמלה, לפי ענף (המשך)הורדה 1.7.3 תביעות ואישורים לקבלת גמלה, לפי ענף (המשך)הורדה 1.7.3 תביעות ואישורים לקבלת גמלה, לפי ענף (המשך)
1.8.1 מקבלי גמלאות, לפי ענףהורדה 1.8.1 מקבלי גמלאות, לפי ענףהורדה 1.8.1 מקבלי גמלאות, לפי ענף
1.8.2 מקבלי גמלאות, לפי ענף (המשך)הורדה 1.8.2 מקבלי גמלאות, לפי ענף (המשך)הורדה 1.8.2 מקבלי גמלאות, לפי ענף (המשך)
1.9.1 מקבלי גמלאות, לפי ענף ודמי ביטוח שנגבו , לפי סניףהורדה 1.9.1 מקבלי גמלאות, לפי ענף ודמי ביטוח שנגבו , לפי סניףהורדה 1.9.1 מקבלי גמלאות, לפי ענף ודמי ביטוח שנגבו , לפי סניף
1.9.2 מקבלי גמלאות, לפי ענף ודמי ביטוח שנגבו , לפי סניף (המשך)הורדה 1.9.2 מקבלי גמלאות, לפי ענף ודמי ביטוח שנגבו , לפי סניף (המשך)הורדה 1.9.2 מקבלי גמלאות, לפי ענף ודמי ביטוח שנגבו , לפי סניף (המשך)