2011


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
היישובים בישראל, מספר התושבים ומספר מקבלי גמלאותהורדה היישובים בישראל, מספר התושבים ומספר מקבלי גמלאותהורדה היישובים בישראל, מספר התושבים ומספר מקבלי גמלאות
היישובים בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מהאוכלוסייה ביישובהורדה היישובים בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מהאוכלוסייה ביישובהורדה היישובים בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מהאוכלוסייה ביישוב
היישובים בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מכלל האוכלוסייההורדה היישובים בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מכלל האוכלוסייההורדה היישובים בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מכלל האוכלוסייה
היישובים בישראל, קצבה ממוצעתהורדה היישובים בישראל, קצבה ממוצעתהורדה היישובים בישראל, קצבה ממוצעת
מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאותהורדה מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאותהורדה מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאות
מועצות אזוריות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מהאוכלוסייה במועצההורדה מועצות אזוריות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מהאוכלוסייה במועצההורדה מועצות אזוריות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מהאוכלוסייה במועצה
מועצות אזוריות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מכלל האוכלוסייההורדה מועצות אזוריות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מכלל האוכלוסייההורדה מועצות אזוריות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מכלל האוכלוסייה
מועצות אזוריות בישראל, קצבה ממוצעתהורדה מועצות אזוריות בישראל, קצבה ממוצעתהורדה מועצות אזוריות בישראל, קצבה ממוצעת
מחוזות ונפות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאותהורדה מחוזות ונפות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאותהורדה מחוזות ונפות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאות
מחוזות ונפות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מהאוכלוסייה במחוז ונפההורדה מחוזות ונפות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מהאוכלוסייה במחוז ונפההורדה מחוזות ונפות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מהאוכלוסייה במחוז ונפה
מחוזות ונפות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מכלל האוכלוסייההורדה מחוזות ונפות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מכלל האוכלוסייההורדה מחוזות ונפות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מכלל האוכלוסייה
מחוזות ונפות בישראל, קצבה ממוצעתהורדה מחוזות ונפות בישראל, קצבה ממוצעתהורדה מחוזות ונפות בישראל, קצבה ממוצעת