בדיקת זכאות וחישוב סכום מענק אכלוס


המחשבון מיועד לבדיקת זכאות וחישוב משוער של  מענקי אכלוס לתושבי הדרום והצפון שהתפנו מביתם באופן עצמאי למקום לינה שלא במימון המדינה, בהתאם לתאריכי הפינוי שנקבעו.

לתשומת לבך,
  • הזכאות למענק וסכום המענק ייקבעו בהתאם לנתונים המעודכנים בביטוח לאומי.
  • הזכאות היא בהתאם לרשימת היישובים שקבעה הממשלה.


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.