מחשבון לבדיקת זכאות לדמי תאונה אישית


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
מחשבון זה מיועד לבדיקת זכאות של תושב/ת ישראל לקבלת דמי תאונה אישית.
גמלה זו מיועדת למי שנפגע בתאונה בבית, בחופשה ובשעות הפנאי ובגללה איבד את כושרו לתפקד.
בתאונה במסגרת העבודה או במסגרת התנדבותית – מומלץ לבדוק זכאות להכרה כנפגע עבודה או כנפגע במסגרת התנדבותית.
מי שסובל מליקוי גופני, שכלי או נפשי בעקבות התאונה, במידה הפוגעת ביכולתו לעבוד – מומלץ לבדוק בנוסף לזכאות לדמי תאונה גם זכאות לקצבת נכות כללית.

לתשומת לבך,
  • תביעה לדמי תאונה אישית יש להגיש לא יאוחר מ- 90 ימים לאחר יום התאונה וכל עיכוב בהגשת התביעה, עלול לגרוע מזכויותיך.
  • הזכאות לדמי תאונה אישית תיקבע רק על ידי פקיד תביעות של הביטוח הלאומי.
הגיל שלי הוא