הבטחת הכנסה


  • עולה חדש השוהה בארץ 12 חודשים (גם אם הם לא רצופים), ועדיין לא עברו 5 שנים מיום עלייתו לארץ -  יכול להיות זכאי להבטחת הכנסה.
  • עולה חדש השוהה בארץ 12 חודשים (גם אם הם לא רצופים), ועברו 5 שנים מיום עלייתו לארץ -  יכול להיות זכאי להבטחת הכנסה, אם הוא אחד מאלה: הורה עצמאי, נפרד מבן/בת זוגו, חולה, אישה בהריון, נמצא  במוסד או  בתהליך גמילה מסמים.
למידע מפורט היכנסו לאתר הבטחת הכנסה.

אם אתה תושב חוזר בדוק את זכאותך להבטחת הכנסה.