אודות השירות


אוכלוסיית הקשישים בישראל הולכת וגדלה. לא מעט קשישים, ובמיוחד בני 75 ומעלה, נתונים במצוקה כלכלית ורגשית, ואף חיים בתנאי סיכון פיזי. רבים מהקשישים גרים לבדם וחווים רגשות בדידות, הזנחה ודחייה. לא תמיד הם מסוגלים לדאוג לעצמם, לממש את זכויותיהם ולנצל את שירותי הרווחה והבריאות שיצרה למענם הקהילה.

עם זאת, קיים ציבור של גמלאים צעירים המסוגלים ומוכנים לעזור לקשישים הנתונים במצוקה. באגף שירות ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו מתקיים המפגש בין שתי הקבוצות הללו.
המתנדבים לעזרת אחיהם הקשישים מוצאים שפה משותפת אתם, בהיותם קרובים אליהם בגילם ומודעים לבעיות ולשינויים שחווה האדם המבוגר.
הקשר התומך שבין המתנדבים לקשישים הוא אחד הביטויים היפים לרוח האדם ותרומתו לחיזוק האחריות והאכפתיות ההדדית בחברה.