הענקת תעודות הערכה לבני מאה


הביטוח הלאומי מעניק תעודות הערכה לאנשים שמלאו להם מאה שנים.

המתנדבים בשירות הייעוץ לקשיש, בשיתוף עם העובדים בשירות, מבקרים אצל קשישים וקשישות בכל רחבי הארץ בהגיעם לגיל מאה, ומעניקים להם תעודות הערכה מטעם המוסד לביטוח לאומי.