השירותים הניתנים במחלקות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו


ייעוץ לאזרחים וותיקים ולבני משפחתם, ביקורי בית קבועים, ביקורי בית חד פעמיים, קבוצות תמיכה.

ייעוץ לאזרחים וותיקים ובני משפחתם

הייעוץ ניתן בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי במסגרת קבלת הקהל הכללית ובמחלקות השירות.
אזרחים וותיקים ובני משפחתם יכולים לקבל מידע, עזרה, הכוונה ותמיכה בתהליך מיצוי זכויות האזרח הוותיק בביטוח לאומי ובשירותים השונים בקהילה.
הייעוץ ניתן במחלקות השירות באווירה נינוחה וחמה. הקשיש זוכה לאוזן קשבת וליווי מתמשך בתהליך מיצוי זכויותיו גם מול השירותים השונים בקהילה.

ביקורי בית קבועים

קשישים רבים המרותקים לבתיהם זקוקים לתמיכה מתמשכת עקב בדידותם וחוסר קשר עם משפחה או חברה.
המתנדבים מבקרים את הקשישים באופן קבוע, פעם בשבוע, במשך כשעתיים. הביקורים נעשים רק בהסכמת הקשיש ועל פי דרישתו.
באמצעות ביקורי הבית יוצר המתנדב קשר אישי, מבין, מקבל ואוהד, החיוני כל כך לקשיש, לשיפור מצבו הרגשי והכללי.
ביקורי הבית הקבועים מקלים על הקשיש, מפחיתים מבדידותו ובכך משפרים את חייו.


ביקורי בית חד פעמיים

השירות עוסק באופן שוטף באיתור קשישים, העלולים להימצא במצבי סיכון ומצוקה.
איתור הקשישים נעשה באמצעות ביקורי בית חד פעמיים, המתואמים מראש עם הקשיש או בני משפחתו.
אוכלוסיות היעד הן אלו המוגדרות כאוכלוסיות בסיכון עקב תפקודים לקויים ותלות בזולת, גיל מתקדם שמעל 80, או מצב משפחתי (אלמנות). המידע מתקבל ממאגרי המידע של המוסד לביטוח לאומי.
קשישים הנמצאים זקוקים לעזרה, כגון הפניה לגופים ציבוריים או התערבות כלשהי או ביקורי בית קבועים – יזכו להמשך הטיפול.

קבוצות תמיכה

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו מקיים בסניפים קבוצות תמיכה שונות בעבור קשישים המצויים במצבי משבר שונים, המתרחשים בשלב זה של חייהם.
סוגי הקבוצות שונים מסניף לסניף, והם נקבעים על פי צרכים ייחודיים של האוכלוסייה, כגון אלמנים/ות, בני/בנות זוג של חולים סיעודיים, בני דור הביניים המתמודדים עם משברי הזקנה של הוריהם הקשישים ועוד.

ימי מידע

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו מקיים ימי מידע לאזרחים ותיקים, כדי להציג לפניהם את השירות וכן לתת להם מידע על זכויותיהם בביטוח הלאומי ובמוסדות אחרים. ימי המידע מיועדים בעיקר לאנשים בטרם הגיעם לגיל פרישה וכן לאלמנים ואלמנות.

עזרה בתרגום ומילוי טפסים בנושא זקנה,  השלמת הכנסה וסיעוד

מתנדבי הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו מסייעים לקשישים ולבני משפחותיהם במילוי טפסים, בתרגום ובהסברה, במסגרת קבלת הקהל בכל סניפי הביטוח הלאומי ובמחלקות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו. 

מרכז תמיכה ומידע טלפוני בנושאים הקשורים לזקנה

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו מפעיל קו טלפון מיוחד לאוכלוסיה המבוגרת ולבני משפחתם בנושאים הקשורים בזקנה, בעברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית. השירות ניתן על ידי מתנדבים שהוכשרו במיוחד לתפקיד.

לפרטים ניתן לפנות לטלפון 9696* או 02-6709857.