אמהות

 ItemsList

09.07.2018 : חוזר תקופת לידה והורות לבן זוג בלידה רב עוברית
22.04.2018 : הסכם עם רשות שירות אזרחי בדבר תשלום דמי לידה
29.05.2017 : חישוב גמלה בתוספת השלמת שכר
24.05.2017 : תשלום מענק לידה בלידות בית
06.04.2017 : הארכת תקופת לידה והורות ושינוי בתנאי הזכאות לבן זוג
09.03.2017 : חוזר שינוי חישוב בסיס לעובדות שכירות - גרסה לאתר
08.01.2017 : חוזר שיעורי גמלאות אמהות ינואר 2017 (2)
08.01.2017 : חוזר תגמול מיוחד
02.11.2016 : החלפת מונח חופשת לידה
31.05.2016 : חישוב משולב עם דמי ביטוח
27.04.2016 : שינוי באופן חישוב גמלת אמהות לעובדת עצמאית תיקון סעיף 54 לחוק-מונגש
06.01.2016 : חוזר משותף - השפעת מעמד ידועים בציבור על זכויות וחובות בביטוח לאומי
02.07.2015 : הטבות שכר בתקופת חופשת לידה וחופשה ללא תשלום
28.05.2014 : נוהל נשמ-שמירת הריון
28.05.2014 : הענקה מטעמי צדק
28.05.2014 : שינוי תהליכי עבודה בגמלה לשמירת הריון
27.05.2014 : גמלה לשמירת הריון כתק' כיסוי ובסיס התשלום לעצמאית
27.05.2014 : דמי לידה לגבר
20.05.2014 : תשלום דמי לידה לאחר שמירת הריון - תהליך אוטומטי
20.05.2014 : הארכת חופשת הלידה בשל אשפוז ילד
20.05.2014 : תשלום אוטומטי של דמי לידה לאחר תשלום דמי אבטלה
20.05.2014 : בסיס לחישוב גמלאות אמהות - חודש עבודה אחרון
20.05.2014 : חוזר מילוי ושיגור תביעה לדמי לידה באמצעות האינטרנט
07.03.2013 : חוק_עבודת_נשים[1]
06.03.2013 : חוזר_הסעת_יולדת_באמבולנ[1]
11.01.2012 : מענקים לעובדת בישראל
01.07.2010 : חוזר תשלום גמלאות לבני זוג מאותו מין
07.12.1999 : קצבת לידה למי שילדה 3 ילדים או יותר