ניידות

 ItemsList

31.10.2023 : קווים מנחים והנחיות לעניין קביעת זכאות לנכות כללית, שרותים מיוחדים, ילד נכה וניידות בתקופת מלחמת חרבות ברזל
08.03.2023 : תעודת נכה-הרחבת אוכלוסיית הזכאים לפטור מתור ופטור מתשלום עבור מלווה
27.11.2022 : שינוי הליך בהגשת תביעה להטבות בניידות קליטת פרוטוקולים לשכת בריאות וויתור על הגשת התביעה לביטוח לאומי
09.06.2021 : שינוי נוהל קביעתו של מוגבל בניידות כזקוק ומשתמש או רתוק לכסא גלגלים
01.11.2020 : חוזר מסירת מידע להורה
01.07.2020 : חוזר 2007 - המשך הנחיות נוהל קורונה + שבתת עובדים סוציאלים (002)
15.03.2020 : חוזר 205 - נוהל חירום – התפשטות הנגיף קורונה
11.05.2017 : חוזר ניידות 2066-תשלום קצבת חסר רכב לילד השוהה במשפחת אומנה
10.05.2017 : פטור מהתקנת מערכות בטיחות לרכבי נכים
01.05.2017 : חוזר מספר 2065 -סכום המיסים לחודש מאי 2017
23.04.2017 : חוזר 1988-העלאת שיעור המעמ ל –18 אחוז החל מיום 02.06.13
02.04.2017 : חוזר מספר 2064 - סכום המיסים לחודש אפריל 2017
29.03.2017 : חוזר ניידות 2063- תשלום קצבת ניידות מלאה למוגבל בניידות שברשותו רכב שנרכש ללא הלוואה עומדת והרכב לא מבוטח בביטוח מקיף
01.03.2017 : חוזר מספר 2062 - סכום המיסים לחודש מרץ 2017
01.02.2017 : חוזר מספר 2061 - סכום המיסים לחודש פברואר 2017
31.01.2017 : הוספת אחיינים להגדרת קרוב משפחה
01.01.2017 : חוזר מספר 2060 - סכום המיסים לחודש ינואר 2017
29.12.2016 : חוזר 2059-תיקון 25 להסכם הניידות
19.12.2016 : הסכום המקסימאלי שהמוסד משלם עבור מיתקן הרמה או רובוט
11.12.2016 : חוזר מספר 2057 - סכום המיסים לחודש דצמבר 2016
22.11.2016 : חוזר ניידות- 2056-סמכות המכון לקבוע רכב בנפח מנוע קטן יותר מהרכב הקובע לפי ההסכם
20.11.2016 : חוזר 2055-שינוי נוהל התייעצות רפואית עם רופא מייעץ
06.11.2016 : חוזר מספר 2054 - סכום המיסים לחודש נובמבר 2016
05.10.2016 : חוזר מספר 2053 - סכום המיסים לחודש אוקטובר 2016
11.09.2016 : חוזר 2048-ביטול חובת שעבוד לרכב שנרכש עם הלוואה עומדת-גרסה לאינטרנט
01.09.2016 : חוזר מספר 2052- סכום המיסים לחודש ספטמבר 2016
01.08.2016 : חוזר מספר 2051 - סכום המיסים לחודש אוגוסט 2016
04.07.2016 : חוזר 2048-ביטול חובת שעבוד לרכב שנרכש עם הלוואה עומדת -גרסא לאינטרנט
03.07.2016 : חוזר מספר 2049 - סכום המיסים לחודש יולי 2016
01.06.2016 : חוזר מספר 2046 - סכום המיסים לחודש יוני 2016
01.05.2016 : חוזר מספר 2045 - סכום המיסים לחודש מאי 2016
05.04.2016 : חוזר 2044-חישוב מחיר רכב נכים לפי מחירון לוי יצחק
03.04.2016 : חוזר מספר 2043 - סכום המיסים לחודש אפריל 2016
01.03.2016 : חוזר מספר 2042 - סכום המיסים לחודש מרץ 2016
28.02.2016 : מצגת מנכל יום הנכה הבינלאומי- כנס עמותות 1.12.15
28.02.2016 : מצגת המשנה למנכל יום הנכה- כנס עמותות 1.12.15
01.02.2016 : חוזר מספר 2041 - סכום המיסים לחודש פברואר 2016
10.01.2016 : הסכום המקסימאלי שהמוסד משלם עבור מיתקן הרמה ורובוט ינואר 2016
06.01.2016 : חוזר משותף - השפעת מעמד ידועים בציבור על זכויות וחובות בביטוח לאומי
03.01.2016 : חוזר מספר 2038 - סכום המיסים לחודש ינואר 2016
01.12.2015 : חוזר מספר 2037 - סכום המיסים לחודש דצמבר 2015
02.11.2015 : חוזר מספר 2036 - סכום המיסים לחודש נובמבר 2015
02.11.2015 : חוזר 2034- גירסה לאינטרנט- פסק דין רות הדאיה מחיר רכב קודם למחליף רכב הזכאי להלוואה מקרן הלוואות
01.11.2015 : חוזר 2035- טופס תביעה חדש להטבות בניידות למחליפי רכב עם הלוואה עומדת
07.10.2015 : חוזר מספר 2033 - סכום המיסים לחודש אוקטובר 2015
06.10.2015 : חוזר 2032- הורדת שיעור המעמ ל 17 אחוז החל מיום 01.10.2015
01.09.2015 : חוזר מספר 2030 - סכום המיסים לחודש ספטמבר 2015
18.08.2015 : חוזר 2029- גרסה לאינטרנט-הלוואה לאבזרים מיוחדים ברכב לאבזרים מיוחדים
02.08.2015 : חוזר מספר 2028 - סכום המיסים לחודש אוגוסט 2015
01.07.2015 : חוזר מספר 2027 - סכום המיסים לחודש יולי 2015
01.06.2015 : חוזר מספר 2026 - סכום המיסים לחודש יוני 2015
03.05.2015 : חוזר מספר 2024 - סכום המיסים לחודש מאי 2015
19.04.2015 : חוזר 2020-שיעורי הפחת הנוסף החל מחודש מרץ 2015
14.04.2015 : חוזר מספר 2021 - סכום המיסים לחודש אפריל 2015
31.03.2015 : אינטרנט- חוזר 2019 תשלומים בכרטיס נטען ותשלום מקוון בבנק הדואר
01.03.2015 : חוזר מספר 2018 - סכום המיסים לחודש מרץ 2015
01.02.2015 : חוזר מספר 2017 - סכום המיסים לחודש פברואר 2015
01.01.2015 : חוזר מספר 2016 - סכום המיסים לחודש ינואר 2015
01.12.2014 : חוזר מספר 2015 - סכום המיסים לחודש דצמבר 2014
02.11.2014 : חוזר מספר 2014 - סכום המיסים לחודש נובמבר 2014
01.10.2014 : חוזר מספר 2013 - סכום המיסים לחודש אוקטובר 2014
01.09.2014 : חוזר מספר 2012 - סכום המיסים לחודש ספטמבר 2014
03.08.2014 : חוזר מספר 2011 - סכום המיסים לחודש אוגוסט 2014
17.07.2014 : בטול שלילת קצבה בתום 6 חודשים למי שנקבעה הגבלה חדשה בנהיגה ואין אבזר נהיגה מתאים
17.07.2014 : חוזר 1984 משיכת ערר
17.07.2014 : חוות דעת משפטית -מעצר דינו כמאסר
17.07.2014 : חוות דעת משפטית-תקופת חלת במניין ששת חודשי עבודה בתכוף להגשת תביעה לתוספת קצבה
15.07.2014 : חוזר 1904- מועדים להגשת עררים- הארכת מועדים להגשת ערעורים
15.07.2014 : חוזר 1905-יישום בגצ שושנה לוי
10.07.2014 : חוזר 2009 שיעורי הפחת הנוסף מיום 10.7.14
01.07.2014 : חוזר מספר 2008 - סכום המיסים לחודש יולי 2014
22.06.2014 : חוזר 1978- עדכון מקסימום הלוואה למיתקן הרמה ורובוט ינואר 2013
01.06.2014 : חוזר מספר 2007 - סכום המיסים לחודש יוני 2014
19.05.2014 : החזר הוצאות אבזור פרטי, ביטול בדיקה לחר אבזור
01.05.2014 : חוזר מספר 2005 - סכום המיסים לחודש מאי 2014
23.04.2014 : חוזר 1980- עדכון קצבאות ניידות ינואר 2013
23.04.2014 : חוזר 1975-עדכון קצבאות ניידות – אוקטובר 2012
23.04.2014 : חוזר 1990- בגצ נועה ועקנין-רכב משותף
23.04.2014 : חוזר 1996-תיקון 24 להסכם ניידות
23.04.2014 : חוזר 1988-העלאת שיעור המעמ ל18 אחוז החל מיום 02.06.13
23.04.2014 : חוזר 1999-עדכון מקסימום הלוואה למיתקן הרמה ולרובוט החל מיום 01.01.2014
01.04.2014 : חוזר מספר 2004- סכום המיסים לחודש אפריל 2014
03.03.2014 : חוזר מספר 2002 - סכום המיסים לחודש מרץ 2014
02.02.2014 : חוזר מספר 2001- סכום המיסים לחודש פברואר 2014
01.01.2014 : חוזר מספר 2000- סכום המיסים לחודש ינואר 2014
01.12.2013 : חוזר מספר 1998 - סכום המיסים לחודש דצמבר 2013
03.11.2013 : חוזר מספר 1997 - סכום המיסים לחודש נובמבר 2013
01.10.2013 : חוזר מספר 1995 - סכום המיסים לחודש אוקטובר 2013
01.09.2013 : חוזר מספר 1994 - סכום המיסים לחודש ספטמבר 2013
01.08.2013 : חוזר מספר 1993 - סכום המיסים לחודש אוגוסט 2013
02.07.2013 : חוזר מספר 1991 - סכום המיסים לחודש יולי 2013
02.06.2013 : חוזר מספר 1989 - סכום המיסים לחודש יוני 2013
01.05.2013 : חוזר מספר 1986 - סכום המיסים לחודש מאי 2013
07.04.2013 : חוזר מספר 1985 - סכום המיסים לחודש אפריל 2013
03.03.2013 : חוזר מספר 1983 - סכום המיסים לחודש מרץ 2013
03.02.2013 : חוזר מספר 1981- סכום המיסים לחודש פברואר 2013
31.12.2012 : חוזר מספר 1979- סכום המיסים לחודש ינואר 2013
11.12.2012 : חוזר מספר 1977 -סכום המיסים לחודש דצמבר 2012
01.11.2012 : חוזר מספר 1976 - סכום המיסים לחודש נובמבר 2012
10.10.2012 : חוזר מספר 1974 -סכום המיסים לחודש אוקטובר 2012
19.09.2012 : חוזר מספר 1973 - סכום המיסים לחודש ספטמבר 2012
26.08.2012 : חוזר ניידות 1822 - ייזום הגשת תביעה לגמלת ניידות
26.08.2012 : חוזר ניידות 1816-הפניה לועדה לגודל רכב
26.08.2012 : חוזר ניידות 1810- קצבת חסר רכב לשוהים במוסד
26.08.2012 : חוזר ניידות 1851 - לימוד נהיגה ברכב לאבזרים מיוחדים למוגבלים בניידות הזקוקים לכסא גלגלים ומשתמשים בו
26.08.2012 : חוזר ניידות 1847 - תשלום קצבת ניידות עבור רכב שאינו רשום בבעלותו הבלעדית של המוגבל בניידות
26.08.2012 : חוזר ניידות 1825- מבצע רכב
02.08.2012 : חוזר מספר 1971 - סכום המיסים לחודש אוגוסט 2012
01.07.2012 : חוזר מספר 1970 - סכום המיסים לחודש יולי 2012
24.06.2012 : חוזר 1968- הטבות למוגבלים בניידות לרכב ליסינג ושעבוד שני לרכב עם הלוואה עומדת
04.06.2012 : חוזר מספר 1967 - סכום המיסים לחודש יוני 2012
01.05.2012 : חוזר מספר 1966 - סכום המיסים לחודש מאי 2012
01.04.2012 : חוזר מספר 1965 -סכום המיסים לחודש אפריל 2012
01.03.2012 : חוזר מספר 1964 -סכום המיסים לחודש מרץ 2012
07.02.2012 : חוזר מספר 1963- סכום המיסים לחודש פברואר 2012
01.01.2012 : חוזר מספר 1959 - סכום המיסים לחודש ינואר 2012
02.11.2011 : חוזר 1954- סכום המיסים לחודש נובמבר 2011
03.10.2011 : חוזר 1953- סכום המיסים לחודש אוקטובר 2011 pdf
01.09.2011 : חוזר 1952 - סכום המיסים לחודש ספטמבר 2011
01.08.2011 : חוזר סכום המיסים לחודש אוגוסט 2011
03.07.2011 : חוזר 1949-סכום המיסים לחודש יולי 2011
27.06.2011 : חוזר 1946-שיעורי הפחת הנוסף מיום 19.6.11
23.06.2011 : חוזר ניידות 1838 - פרסום תיקון מס' 21 - תיקון סעיף א7 בתוספת א' להסכם
23.06.2011 : חוזר ניידות 1864 - אימות חשבון בנק
01.06.2011 : חוזר 1945- סכום המיסים לחודש יוני 2011
19.05.2011 : חוזר 1944-עדכון קצבאות ניידות מאי 2011
12.05.2011 : חוזר 1940-החזר הוצאות נסיעה לוועדות רפואיות או לצורך בדיקות אחרות לפי הסכם הניידות
11.05.2011 : חוזר 1943- סכום המיסים לחודש מאי 2011
08.12.2008 : חוזר 1872-תשלום קצבה למי שרכש רכב לאבזרים מיוחדים אך עדיין לא סיים את תהליך האבזור
06.02.2008 : חוזר ניידות 1856 - שינוי שיעורי החזר הלוואה למי שזכאי להחלפה בטרם עת – תוספת ו' להסכם הניידות
07.01.2008 : חוזר ניידות 1852 - טיפול בתביעות של חולי ALS
22.03.2007 : חוזר ניידות 1832 - הסדר תשלומים חובות ניידות פברואר 07
02.01.2007 : חוזר ניידות 1828-מתקן הרמה, שינוי נוהל