השירותים הניתנים על ידי תחום קשרי חוץ


תחום קשרי חוץ בביטוח הלאומי מיישם את האמנות הנחתמות בין ישראל למדינות אחרות, ומסייע למבוטחים למצות את זכויותיהם על פי האמנות השונות בנושאי הביטוח והקצבאות. כמו כן, האגף משתתף בתהליך המשא ומתן לכריתת אמנות חדשות ובתיקון של אמנות ישנות.

להסדרת זכויותיך הסוציאליות במקרה של מעבר ממדינה אחת למדינה אחרת, עליך לפנות לתחום לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי.

בתחום קשרי חוץ תוכל לקבל את השירותים הבאים:
  • להגיש תביעה לקצבה מהמוסד לביטוח סוציאלי במדינת אמנה שבה התגוררת.
  • להגיש בקשה לפטור מכפל תשלום דמי ביטוח.
  • לקבל טפסים ואישורים על תקופות ביטוח, הנדרשים לצורך מיצוי זכויותיך על פי האמנות.
  • לקבל מידע כללי אודות חוקי הביטוח הסוציאלי במדינות שעמן חתמה ישראל על אמנה.

אישורים על גובה הקצבאות המשולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי, שירותים לאימות מסמכים, החתמת אישורי חיים ואישורי אזרחות תוכל להוריד באתר טפסים להורדה, וכן תוכל לקבלם בכל סניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ.