חדש - אמנה עם הפדרציה הרוסית


​בתאריך 1.10.2017 נכנסה לתוקף האמנה לביטחון סוציאלי בין מדינת ישראל לבין הפדרציה הרוסית.

האמנה נועדה להסדיר תשלום קצבאות מסוימות למי שצבר זכויות מהפדרציה הרוסית (האמנה אינה מתייחסת למי שהיה מבוטח בשאר הרפובליקות של ברית המועצות לשעבר).

​האמנה מבטיחה רציפות ושמירת זכויות בתחום הביטחון הסוציאלי למבוטחים, אזרחי ותושבי שתי המדינות העוברים ממדינה למדינה למטרת מגורים זמניים או מגורי קבע, בענפי הביטוח הבאים: זקנה, שאירים, נכות, נפגעי עבודה, ילדים ודמי לידה.

כמו כן, האמנה מסדירה פטור מתשלום כפל דמי ביטוח לאומי לתושבי מדינת ישראל, המועסקים בפדרציה הרוסית, לפרקי זמן מוגדרים.

האמנה אינה חלה על חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולפיכך אינה מזכה בפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות.

עיקרי האמנה

האמנה חלה על אזרחי הפדרציה הרוסית שעברו להתגורר בישראל, ועל אזרחי ישראל שעברו להתגורר בפדרציה הרוסית.
  • זכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק (זקנה) מישראל:

אם אתה מקבל קצבת אזרח ותיק מישראל, תמשיך לקבל אותה ללא הגבלת זמן, כל עוד אתה מתגורר

בפדרציה הרוסית. ניתן לקבל את הקצבה לחשבון הבנק שלך בישראל או בפדרציה הרוסית, לפי בחירתך.

  • זכאות לקבלת פנסיית זקנה מהפדרציה הרוסית:

אתה עשוי להיות זכאי לפנסיה מהפדרציה הרוסית, אם אתה עונה על כל התנאים הבאים:

  1. אתה מתגורר בישראל.
  2. היית מבוטח בפדרציה הרוסית 12 חודשים לפחות (תקופת מינימום לצירוף תקופות ביטוח בין ישראל והפדרציה הרוסית).
  3. אתה כיום בגיל הזכאות לקבלת פנסיה בפדרציה הרוסית (גברים: 60 ומעלה, נשים: 55 ומעלה).

המוסד הסוציאלי ברוסיה הוא הגורם הבלעדי לקבלת ההחלטה בתביעתך ולחישוב סכום הפנסיה שתקבל. הפנסיה תשולם על ידי המוסד הסוציאלי ברוסיה באמצעות המוסד לביטוח לאומי בישראל.

  • האם אפשר לקבל קצבת אזרח ותיק (זקנה) מישראל ופנסיית זקנה מהפדרציה הרוסית?                                

כן. אם צברת תקופת ביטוח מלאה בכל אחת משתי המדינות אתה עשוי להיות זכאי לקצבה מכל מדינה בנפרד. אם לא צברת תקופת ביטוח המזכה בקצבה מלאה, אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית מכל אחת מהמדינות, בהתאם לתקופות הביטוח שנצברו בכל מדינה ובתנאי שאינן חופפות.

  • זכאות להשלמת הכנסה

אם אתה מקבל מישראל קצבת אזרח ותיק (זקנה) עם תוספת השלמת הכנסה, ותאושר לך פנסיה מהפדרציה הרוסית במסגרת האמנה, תוכל להמשיך להיות זכאי לתוספת השלמת הכנסה אם יש לך או לבת זוגך הכנסה מפנסיה (כולל סכום הפנסיה שיאושר לכם מהפדרציה הרוסית) שאינה עולה על  1,543 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) ברוטו לחודש ליחיד, או  2,433 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) ברוטו לחודש לזוג, ובתנאי שאתה עומד בתנאי הזכאות הנוספים.

לידיעתך,
כל עוד אתה מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבתך, תהיה זכאי להמשיך לקבל גם מגוון הטבות מגופים שונים, כגון הנחה בארנונה, בחשמל, בשירותים רפואיים ובסיוע לשכר דירה .

  • מקבלי קצבת אזרח ותיק מיוחדת (גמ"ז)

מקבלי קצבת אזרח ותיק מיוחדת בישראל (גמ"ז), שעברו להתגורר בפדרציה הרוסית באופן קבוע, לא יהיו זכאים להמשך תשלום קצבה.

הגשת בקשות לפנסיה או לקצבה במסגרת האמנה

בקשות במסגרת האמנה ניתן להגיש בכל סניפי הביטוח לאומי.

טופס בקשה לפנסיה, לקצבאות שאירים, נכות ופגיעה בעבודה ומסמכים שיש לצרף

דוח רפואי למילוי על ידי רופא מטפל - יש לצרף דוח זה בהגשת תביעות לנכות או לנפגעי עבודה.


המצאת פנקס עבודה או אישורי עבודה מרוסיה

לטופס הבקשה  יש לצרף פנקס עבודה מקורי מרוסיה (ניתן גם לקבל העתק עם חותמת מקורית) או אישורי עבודה מרוסיה.

מומלץ לצרף גם אישורים על גובה השכר ברוסיה, שעשויים להשפיע על קביעת הזכאות לפנסיה ועל תוספת לסכום הפנסיה.

שימו לב, לא ניתן יותר לקבל מסמכים אלה באמצעות פנייה לארכיון הפדראלי ברוסיה.

מי שאין ברשותו פנקס עבודה ואישורים על גובה השכר, וכן מי שפנה לארכיון הפדראלי ברוסיה ולא קיבל את המסמכים - מתבקש למלא את טופס הסיוע באיתור המסמכים, שנמצא בעמוד האחרון של טופס הבקשה. המוסד הסוציאלי ברוסיה ינסה לאתר את המסמכים, ויקבל החלטה בהתאם למסמכים שאיתר.

לידיעתך, אם בקשתך תועבר בצירוף כל המסמכים הנדרשים, תהליך ההחלטה על ידי הפדרציה הרוסית יהיה יעיל יותר.

לבירורים ניתן להתקשר למוקד הטלפוני 6050*