זכויות והטבות במוסדות וארגונים


מי שזכאי לתגמול אסיר ציון עשוי להיות זכאי בנוסף גם לזכויות והטבות במוסדות ואגונים