זכויות מקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים


לאנשים המקבלים קצבאות מהביטוח הלאומי יש זכויות גם במוסדות וארגונים נוספים, הנותנים להם הנחות והטבות כל זמן שהם מקבלים את קצבאות הביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי מעביר למוסדות והארגונים האלה רשימות של האנשים הזכאים להטבות.

לנוחותכם, וכדי שתוכלו למצות את זכויותיכם במלואן, אנו מביאים לכם כאן את המידע על ההטבות שמגיעות לכם מהגופים האלה.

חשוב שתדעו שהגופים הנותנים את ההטבות הם בלבד אחראים על מתן ההטבות, ולכן, אם אתם סבורים שאינכם מקבלים את ההטבה שאתם זכאים לה על פי המידע המובא כאן, או שיש לכם שאלות ובירורים – עליכם לפנות אל הגוף הנותן את ההטבה.