סיוע מתומך בקבלת החלטות


​אם אתה זקוק לסיוע כלכלי, רפואי או אישי, אתה יכול לקבל סיוע מתומך החלטות.
תומך החלטות הוא אדם הממונה לתת סיוע למי שמתקשה בקבלת החלטות.
השירות מופעל כיום כפיילוט למבוטחים שאין להם תמיכה משפחתית, ואין להם אפשרות כלכלית לממן תומך בתשלום.

חשוב לדעת! התומך מסייע בקבלת החלטות, אך אינו מקבל החלטות בעצמו. ניתן למנות תומך כחלופה למינוי אפוטרופוס.
לפרטים נוספו לחץ כאן