תעודת נכה


מי זכאי לקבל תעודת נכה?

אנו מנפיקים תעודת נכה למי שמקבל מהביטוח הלאומי אחת מהקצבאות האלה: קצבת נכות כללית, קצבה לשירותים מיוחדים, קצבה לילד נכה, קצבת ניידות, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי פוליו.

מי שיש לו נכות אך אינו מקבל קצבה, מקבל תעודת נכה במקרים האלה:

  • מי שנבדק בוועדה רפואית לצורך פטור ממס הכנסה בלבד, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור 90% לפחות.
  • מי שלא מקבל קצבה בפועל, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור 90% לפחות.
  • מי שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור 60% ומעלה, ואינו מקבל קצבה בגלל הכנסות מעבודה, דמי מחלה, פיגור בתשלום דמי ביטוח או שהוא מקבל קצבה אחרת ששוללת את זכאותו לקצבת נכות.
  • ילדים במשפחות אומנה שאינם מקבלים קצבת ילד נכה - ניתן לפי רשימה שמתקבלת ממשרד הרווחה.

איך מקבלים את התעודה?

אנו שולחים את תעודת הנכה באופן אוטומטי לזכאים באמצעות הדואר, והיא מגיעה אליהם בתוך חודש מיום קבלת ההודעה על אישור הקצבה או על חידוש הקצבה (למי שאושרה קצבה זמנית).

אין צורך לפנות לביטוח הלאומי כדי לקבל את התעודה.

​אם לא קיבלת את התעודה (בדרך כלל בגלל כתובת שגויה) או אם היא אבדה לך, יש לפנות אלינו למוקד הטלפוני שמספרו 6050* או לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

נא הקפד שכתובתך בביטוח הלאומי תהיה מעודכנת. 

תוקף התעודה

תוקף התעודה הוא ל-7 שנים או עד סיום תקופת הזכאות לקצבה, לפי המוקדם מבין השניים. בסיום התקופה, אם תהיה עדיין זכאי לקצבה, תישלח אליך תעודה חדשה באופן אוטומטי. אם הסתיימה זכאותך לקצבה, תישלח אליך הודעה על כך שהתעודה כבר איננה בתוקף ואין להשתמש בה.

אם קיבלת קצבת נכות בסמוך לגיל הפרישה ויש לך דרגת אי-כושר בתוקף, תוכל לקבל תעודת נכה גם לאחר גיל הפרישה.

הטבות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) התשע"ג – 2013, מקנות פטור מעמידה בתורים ופטור מתשלום עבור מלווה, לאנשים (מבוגרים וילדים) שנקבעה להם 50% נכות רפואית לפחות בשל מוגבלות שכלית או נפשית, או הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי.

בתעודות הנכה שהונפקו מתאריך זה ואילך הוסף סימון "פטור מתור/ פטור מתשלום מלווה" בגב התעודה.

בתעודה מופיע שם הנכה ומספר תעודת הזהות שלו, אך אין מופיעה תמונה, ולכן בעת הצגת התעודה למימוש ההטבות, עליך להציג גם תעודה מזהה. 

מי שיש לו תעודת נכה, שבה רשום שהוא פטור מתור, יהיה כמובן פטור מתור בעת ביקורו בסניף הביטוח הלאומי, ועליו להציג תעודה מזהה למאבטח או לפקיד המודיעין.

לבקשת המבוטחים, התחלנו להנפיק תעודות נכה דו-לשוניות בעברית ובאנגלית.