תעודת נכה


מי זכאי לקבל תעודת נכה?

תעודת נכה זכאי מי שמקבל אחת מהקצבאות האלה: נכות כללית, נכות מעבודה, שירותים מיוחדים, ילד נכה, ניידות, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי פוליו, אסירי ציון, וכן מקבלי קצבת נכות עקב פגיעת איבה - שנקבעה להם דרגת נכות קבועה בשיעור 20% ומעלה.

מי שיש לו נכות אך אינו מקבל קצבה, זכאי לתעודה במקרים האלה:

הוא נבדק בוועדה רפואית לצורך פטור ממס הכנסה בלבד, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור 90% לפחות.

הוא לא מקבל קצבה בפועל, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור 90% לפחות.

מבוטח שהיה זכאי לקצבת נכות, אך קצבתו הופסקה עקב הכנסות מעבודה, דמי מחלה, פיגור בתשלום דמי ביטוח או שהוא מקבל קצבה אחרת ששוללת את זכאותו לקצבת נכות.

נקבעה לו דרגת נכות מעבודה בשיעור של 20% לפחות.

נקבעה לו דרגת נכות מפגיעת איבה של 10% לפחות על ליקוי אחד לצמיתות.

ילדים במשפחות אומנה שאינם מקבלים קצבת ילד נכה - הזכאות היא לפי רשימה שאנו מקבלים ממשרד הרווחה.

הטבות

בתעודה מופיע שם הנכה ומספר תעודת הזהות שלו בלי תמונה, ולכן בעת הצגת התעודה למימוש ההטבות, עליך להציג גם תעודה מזהה. 

להלן פירוט של הזכאים לפטור מתור ו/או פטור מתשלום עבור מלווה:

מקבל קצבה פטור מהמתנה בתור וגם פטור מתשלום עבור מלווה פטור מהמתנה בתור בלבד
נכות כללית, נפגעי עבודה, איבה, אסירי ציון מי שנקבעה לו 50% נכות רפואית לפחות בשל מוגבלות שכלית או נפשית, או מי שנמצא על הספקטרום האוטיסטי. מי שנקבעה לו 40% נכות רפואית לפחות בשל מוגבלות שכלית או נפשית, או מי שנמצא על הספקטרום האוטיסטי.
ילד נכה
ילד מעל גיל 8 המקבל קצבת ילד נכה. ילד מתחת לגיל 8 המקבל קצבת ילד נכה.
שירותים מיוחדים מקבל קצבת שירותים מיוחדים.
ניידות מבוגרים וילדים הזכאים להטבה מתוקף הסכם הניידות.
איבה
מבוגרים שנקבעה להם דרגת נכות מיוחדת בשיעור 100% או מבוטחים הזכאים למלווה דרך השיקום. מבוגרים הזכאים לרכב רפואי דרך השיקום.
​נפגעי עבודה
 מקבלי קצבה מיוחדת.


איך מקבלים את התעודה?

ניתן להפיק תעודת נכה דיגיטלית במהירות ובקלות באתר. להפקת התעודה לחצו כאן

במקביל, אנו שולחים את התעודה באופן אוטומטי לזכאים בדואר, והיא מגיעה אליהם בתוך חודש מיום קבלת ההודעה על אישור הקצבה או על חידוש הקצבה (למי שאושרה קצבה זמנית). 

תוקף התעודה

תוקף התעודה הוא ל-7 שנים או עד סיום תקופת הזכאות לקצבה, לפי המוקדם מבין השניים. בסיום התקופה, אם תהיה עדיין זכאי לקצבה, תישלח אליך תעודה חדשה באופן אוטומטי. אם הסתיימה זכאותך לקצבה, תישלח אליך הודעה על כך שהתעודה כבר איננה בתוקף ואין להשתמש בה.

אם קיבלת קצבת נכות בסמוך לגיל הפרישה ויש לך דרגת אי-כושר בתוקף, תוכל לקבל תעודת נכה גם לאחר גיל הפרישה.