סכום הקצבה


אם אושרה לך קצבה לשמירת היריון, תהיי זכאית לתשלום בהתאם לשכר שלך (שלפיו שילמת דמי ביטוח) ועד למקסימום ליום של 320.43 ש"ח (החל ב- 01.01.2023), עבור כל יום של שמירת היריון.

הקצבה משולמת ב-20 לחודש עבור החודש הקודם.

באפשרותך להיעזר במחשבון לחישוב הקצבה לשמירת היריון לצורך חישוב קל ומהיר של הקצבה.

איך מחושבת הקצבה?

סכום הקצבה היומי שלו תהיי זכאית הוא הגבוה מבין השניים:
  • השכר שלך בשלושת החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה לחלק ב-90
  • השכר שלך בששת החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה לחלק ב-180
כלומר, אם הפסקת לעבוד בחודש יולי לצורך שמירת היריון, הקצבה שלך תחושב לפי ממוצע השכר שלך בחודשים אפריל עד יוני, או בחודשים ינואר עד יוני, הגבוה מבין השניים.

עובדת עצמאית שימי לב, בשלב הראשון השכר שלך ייקבע לפי המקדמות שאת משלמת לביטוח לאומי.
בשלב השני, עם קבלת השומה ממס הכנסה, השכר שלך ייקבע לפי השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת - הגבוהה מביניהן.

השלמת שכר לצורך חישוב הקצבה

אם הייתה ירידה בשכר שלך בששת החודשים שקדמו להפסקת העבודה בגלל מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, אבל במשפחה או כל סיבה אחרת שאינה תלויה בך, ויש לך אישורים מתאימים, אנו נבדוק את האפשרות לחשב את סכום הקצבה בדרך אחרת בהתאם לעיסוקך:

  • עובדת עצמאית - אם חלה ירידה בהכנסתך השנתית בגלל ההיריון, אנו נבדוק את האפשרות לחשב את סכום הקצבה המגיעה לך על פי הכנסתך בשנת המס הקודמת (אם אכן יש כזאת).
  • עובדת שכירה - אם לא קיבלת שכר מלא בששת החודשים שקדמו להפסקת העבודה, אנו נבדוק את האפשרות לחשב את הקצבה לפי שכר גבוה יותר, או לפי החודשים שקדמו לחודשים שבהם הייתה הירידה בשכר.

קבלת הפרשים לקצבה

אם לאחר תשלום הקצבה לשמירת היריון, המעסיק שילם לך תשלומים נוספים כמו דמי הבראה, ביגוד, בונוסים וכדומה, עלייך להגיש תביעה לתשלום הפרשים לקצבה - למידע נוסף לחצי כאן.

ניכויים מסכום הקצבה

מהקצבה לשמירת היריון מנוכים התשלומים הבאים:
  • מס הכנסה – אם יש לך אישור על הנחה או פטור ממס הכנסה, עלייך להגישו לביטוח לאומי או למס הכנסה לקבלת החזר מס.
  • דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות – בהתאם להכנסתך.