כמה זמן אפשר לקבל קצבה לשמירת היריון?


​תקופת שמירת ההיריון

  • תוכלי להיות זכאית לקצבה לשמירת היריון אם את צריכה לשהות בשמירת היריון במשך 30 יום לפחות, ובהתאם לשאר תנאי הזכאות.
  • אם היית בשמירת היריון במשך פחות מ-30 יום  תוכלי להיות זכאית לקצבה אם מתקיימים שני התנאים האלה:

  1. ניתנה לך שמירת היריון ל-30 יום לפחות.
  2. הביטוח הלאומי אישר לך קצבה לשמירת היריון לתקופה של 30 ימים לפחות, אולם הלידה או הפסקת ההיריון התרחשו לפני שחלפו 30 ימים.


שימי לב, היום הראשון שעבורו תוכלי לקבל קצבה יכול להיות עד שבועיים לפני היום שבו נערכה לך הבדיקה הרפואית הראשונה שבה נקבע שאת זקוקה לשמירת ההיריון. קביעת תחילת שמירת ההיריון נעשית בהתאם לאישורים הרפואיים.

דיווח על המשך או סיום שמירת ההיריון

במהלך תקופת שמירת ההיריון, עלייך לדווח בכל חודש באמצעות מוקד טלפוני לדיווח על שמירת היריון על המשך או על סיום תקופת שמירת ההיריון.

אם שמירת ההיריון נמשכת עד הלידה, וילדת בבית חולים, אין צורך שתודיעי על סיום שמירת ההיריון או שתגישי תביעה לדמי לידה. הפסקת שמירת ההיריון ותשלום דמי הלידה יתבצעו באופן אוטומטי, לאחר שבית החולים יעביר לנו את הפרטים על הלידה.

אישור תקופה נוספת של שמירת היריון

אם במהלך ההיריון אושרה לך תקופה של שמירת היריון שהסתיימה, ובמהלך אותו ההיריון את זקוקה שוב לשמירת היריון, עלייך להגיש לביטוח הלאומי אישור רפואי לגמלה לשמירת היריון, שבו יאשר רופא מומחה למחלות נשים ולידה את התקופה הנוספת של שמירת ההיריון.

תהיי זכאית לקצבה עבור תקופה נוספת רק אם היא נמשכת 14 ימים רצופים לפחות.