חודשים נוספים שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה


אחד מתנאי הזכאות לקבלת קצבה לשמירת היריון, הוא צבירת תקופת אכשרה. את יכולה להיות זכאית לקצבה אם עבדת ושילמת דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים, שקדמו ליום שבו הפסקת לעבוד עקב שמירת ההיריון.

אם לא עבדת 6 חודשים, ניתן לכלול גם את החודשים הבאים בתקופת האכשרה:
  • חודשים שבהם קיבלת ממעסיקך דמי חופשה.
  • חודשים שבהם קיבלת דמי מחלה או תמורת חופשה שנתית מקופת גמל.
  • שני החודשים הראשונים של חופשה ללא תשלום, שבהם המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח עבורך.
  • חודשים שבהם קיבלת מהביטוח הלאומי אחת מהקצבאות הבאות : דמי פגיעה בעבודה, דמי אבטלה, דמי תאונה, דמי לידה (עבור לידה קודמת), קצבה לשמירת היריון (עבור לידה קודמת)  או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100%.
  • חודשי הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי - חודשים אלה יוכלו להיכלל רק אם עבדת 30 יום רצופים לפחות, לפני היום שבו הפסקת לעבוד עקב שמירת היריון.