מענק רבעוני בסך 90 אלף ש"ח


בני המשפחה יקבלו מענק רבעוני בסך 90,000 ש"ח, שיחולק בהתאם להרכב המשפחתי האישי של החטוף/ הנעדר.

שימו לב, בן משפחה שזכאי לקבל מענק עבור יותר מחטוף/נעדר אחד – יקבל מענק מקסימלי בסכום של עד 200,000 ₪ ברבעון.

המענק עבור הרבעון השני (מ-8.1.24 עד 7.4.24) - שולם ב- 11.1.24.


המענק יחולק באופן הבא:

לחטוף/נעדר יש הורים ובן/בת זוג 

המענק ישולם להורים ולבן/בת הזוג בחלוקה שווה: 45,000  להורים ו-45,000  לבן/בת הזוג.

המענק להורים ישולם באופן הבא:
 • הורים נשואים, פרודים או גרושים – כל אחד יקבל 22,500 ₪.
 • הורה אחד – יקבל את כל ה-45,000 ₪.

לחטוף/נעדר יש הורים ואין בן/בת זוג (או שהם בעצמם חטופים או נעדרים)

מחצית מהמענק (45,000 ₪) תשולם להורים.
 
מחצית מהמענק (45,000 ₪) תשולם לפי הסדר הבא:
 • בחלוקה שווה לילדי החטוף/נעדר שגילם 21 ומעלה.
 • אם אין לו ילדים בגיל 21 ומעלה – המענק ישולם בחלוקה שווה להוריו.
 • אם אין אף אחד מאלה – המענק ישולם לקרוב משפחה אחר, על-פי החלטה סוציאלית של הביטוח הלאומי ובהתאם לנסיבות המשפחתיות הקיימות.

לחטוף/נעדר יש בן/בת זוג ואין הורים (או שהם בעצמם חטופים או נעדרים) 

מחצית מהמענק (45,000 ₪) תשולם לבן/בת הזוג.

מחצית מהמענק (45,000 ₪) תשולם לפי הסדר הבא:

 • בחלוקה שווה לילדי החטוף/נעדר שגילם 21 ומעלה.
 • אם אין לו ילדים בגיל 21 ומעלה – המענק ישולם בחלוקה שווה לאחיו או אחיותיו של החטוף/נעדר שגילם 21 ומעלה, לרבות אחים חורגים.
 • אם אין אף אחד מאלה – המענק ישולם לקרוב משפחה אחר, על-פי החלטה סוציאלית של הביטוח הלאומי ובהתאם לנסיבות המשפחתיות הקיימות.

לחטוף/נעדר אין הורים ואין בן/בת זוג (או שהם בעצמם חטופים או נעדרים) 

מחצית מהמענק (45,000 ₪) תשולם לפי הסדר הבא:

 • בחלוקה שווה לילדי החטוף/נעדר שגילם 21 ומעלה.
 • אם אין לו ילדים בגיל 21 ומעלה – המענק ישולם לקרוב משפחה אחר, על-פי החלטה סוציאלית של הביטוח הלאומי ובהתאם לנסיבות המשפחתיות הקיימות.

ומחצית מהמענק (45,000 ₪) תשולם לפי הסדר הבא:

 • בחלוקה שווה לילדי החטוף/נעדר שגילם 21 ומעלה.
 • אם אין לו ילדים בגיל 21 ומעלה – המענק ישולם בחלוקה שווה לאחיו או אחיותיו של החטוף/נעדר שגילם 21 ומעלה, לרבות אחים חורגים.
 • אם אין אף אחד מאלה – המענק ישולם לקרוב משפחה אחר, על-פי החלטה סוציאלית של הביטוח הלאומי ובהתאם לנסיבות המשפחתיות הקיימות.

מענק רבעוני לאחים/ילדים של החטוף/נעדר

 • ילדים בני 21 ומעלה ואחים בני 22 ומעלה – יקבלו מענק רבעוני בסך 21,000 ₪ לכל אחד.
  שימו לב, גם אח חורג יקבל את המענק אם הוא עונה על התנאים האלה: ההורה הביולוגי שלו וההורה החורג היו נשואים או ידועים בציבור, הוא גר עם ההורים לפני גיל 22 ולא היה בחזקת הורהו הביולוגי השני.

 • ילד ששני הוריו חטופים/נעדרים או שהורה אחד נספה והשני חטוף/נעדר – לא יהיה זכאי למענק כיוון שהוא מקבל תגמול חודשי. למידע על התגמול לחץ כאן.

תשלום המענקים

 • המענק ישולם באופן אוטומטי אחת לשלושה חודשים, כל עוד החטוף לא שוחרר / הנעדר לא אותר.
 • המענק עבור הרבעון הראשון (מ-7.10.23 עד 7.1.24) – שולם עד לתאריך 23.11.23, לחשבון הבנק של בן המשפחה הזכאי.
 • המענק עבור הרבעון השני (מ-8.1.24 עד 7.4.24) - שולם ב- 11.1.24, לחשבון הבנק של בן המשפחה הזכאי.

חשוב שתדעו!

 • בני המשפחה יהיו זכאים למענק  גם במקרה שהחטוף הוכרז כנספה ועדיין לא שוחרר.
 • בני המשפחה שקיבלו כבר מענק לא יידרשו להחזירו אם בתקופת התשלום החטוף שוחרר / הנעדר אותר.
 • למענק זכאים גם בני משפחה של חטופים ונעדרים שלא עקב אירועי 7 באוקטובר 2023.
 • מי שהוכר כחטוף – יטופל על ידי הביטוח הלאומי כנפגע איבה כשישוחרר.