תמיכות להנצחה קבוצתית שאושרו לשנת 2019


להלן רשימת התמיכות שאושרו ע"י וועדת התמיכה להנצחה קבוצתית לחללי פעולות איבה לשנת 2019:

לרשימה