שיקום מקצועי של בן/בת זוג של נכה שלא ניתן לשיקום

בן/ בת זוג של מקבל קצבת נכות כללית, שאינו ניתן לשיקום - עשויים להיות זכאים לשיקום מקצועי, בהתאם לעמידתם בתנאי הזכאות.
השיקום המקצועי נועד לכוון ולהכשיר את בן /בת הזוג להשתלב בעבודה באמצעות הכשרה מקצועית, לימודים והשמה בעבודה.