תנאי זכאות


הזכאות של בן/ בת זוג של נכה לשיקום מקצועי תיבדק רק אם הנכה הגיש תביעה לשיקום מקצועי, והיא נדחתה עקב אי התאמה לשיקום.
בנוסף, בן/ בת הזוג של הנכה צריכים לענות על התנאים הבאים :
  • הם מתגוררים באופן קבוע עם הנכה.
  • הנכה מקבל עבור בן/בת הזוג תוספת בקצבת הנכות
  • הם לא הגיעו לגיל פרישה
  • הם מתאימים להכשרה מקצועית לפי רמת השכלתם, מצבם הבריאותי וכושרם הגופני.
  • הם חסרי מקצוע או שאינם יכולים להתפרנס במקצועם.
  • הם לא זכאים להכשרה מקצועית מגורם אחר.